Over koetjes en kalfjes


10 reacties

Uit het blogritme

“Hé, ik bemoei me er even mee.”“De deurpost en deur kunnen wel een lik verf gebruiken!”“Wij hebben met onze ruwe tongen de boel alvast geschuurd.”“Handig toch, een stal vol hulpjes?!Als ik eenmaal uit het blogritme ben, vind ik het lastig om de draad weer op te pakken. Afgelopen maanden was ik meer actief op twitter, dat heb ik op een lager pitje gezet. Intussen is op de boerderij van alles gebeurd. Er zijn kalfjes geboren, koeien weggegaan.

We hebben voor de derde keer gras ingekuild. Het is een lasagnekuil: een laagje natuurbeheergras, een laagje nieuw ingezaaid gras met rode klaver en gerst, aangevuld met de derde snede gras.

Een deel van het natuurbeheergras is gehooid.

Verschillende weidevogels zijn weer vertrokken – grutto en wulp. Een paar weken geleden liep een kievit met 2 pulletjes te foerageren in het gemaaide grasland, dat is vrij laat.Haas op de kuilbult.Twee reebruine ogen in het aardappelveld.Dit zijn de afgelopen maanden in het kort – zeer kort 🙂

Advertenties


9 reacties

Kompas Olga 755

Vorig jaar besteedde ik een blog aan haar: In de schijnwerpers: Kompas Olga 755. Ze had toen de levensproductiemijlpaal van 100.000 kg bereikt.Ik sprak destijds de hoop uit dat ze drachtig zou worden, want dan mocht ze nog een poosje blijven. Ze is vijf maal geïnsemineerd en ze werd jammer genoeg niet drachtig. Haar melkproductie ging langzaam achteruit. Het voer zette ze steeds minder om in melk en steeds meer in vlees. Op een dag was ze slachtrijp. Als jonge koe was ze heel afstandelijk. Je mocht niet te dicht in haar buurt komen, want dan liep ze weg. In de loop der jaren heb ik stukje bij beetje haar vertrouwen gewonnen. Ze liep niet meer voor me weg. Ze was een aantal maanden onze oudste koe. Op onderstaand filmpje daagt een jongere koe haar uit bij de waterbak. Ze laat zien wie de baas is.

Ze wilde nooit op de foto, ze keek altijd stoïcijns de andere kant op. Hier ligt ze lekker te herkauwen.

Na heel, heel veel pogingen lukte het eindelijk: oogcontact.De laatste dag dat ze bij ons was, ging ik ’s avonds naar de stal en zocht haar op. Twee koeien hielden achter haar de wacht.Ze keken nieuwsgierig toe wat ik deed. De linker koe is Kompas Olga 907, een van haar drie dochters die we nog hebben.Ik bedankte haar voor haar harde werken voor ons. Haar levensproductie: 103.593 kg melk met 4.25% vet en 3.28% eiwit. Een week later gingen er nog twee oude koeien weg 😦 . (Wordt vervolgd).


10 reacties

Een nieuw jaar, nieuwe kansen

Een dramatisch slechte melkprijs afgelopen jaar, de slopende onzekerheid rondom de fosfaatregelgeving, ik raakte m’n werk buitenshuis kwijt: wij waren wel klaar met het jaar 2016. We hadden ons voorgenomen de jaarwisseling over te slaan: op nieuwjaarsdag gaat immers de wekker weer vroeg. Onze koe Kompas Olga 1002 dacht daar anders over. Ze kalfde oudejaarsavond. Ze kreeg een stierkalfje (Belgisch blauw, een vleesras).img_4592Tegen kwart voor 12 waren we klaar met het werk – koe verzorgd en gemolken, kalf eerste biest gegeven -, toen hebben we toch maar op de jaarwisseling gewacht. Op 4 januari – ’s avonds – is het eerste kalf van 2017 geboren, een roodbont stierkalfje.

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. M.i.v. 1 januari 2017 leveren we de melk van onze koeien aan een andere zuivelfabriek. De melk gaat niet meer naar de coöperatieve kaasfabriek DOC Kaas in Hoogeveen, maar naar de nieuwe zuivelfabriek – Royal A-ware (een familiebedrijf) – in Heerenveen.img_4597We hopen dat deze zuivelfabriek de producten beter weet te vermarkten en dat dat ons een betere melkprijs oplevert – en geen slapeloze nachten en geprakkiseer meer :-(. Melk is tenslotte de belangrijkste inkomstenbron op een melkveehouderijbedrijf. A-ware heeft hier vlakbij een vestiging, alleen daar verwerken ze uitsluitend weidemelk. Onze koeien produceren melk zonder dat label. Onze melk gaat daarom op een retourrit naar Heerenveen. Er komt een andere tankauto met een andere signing de melk halen.20170102_142054Eerst snapte ik de tekst niet – toepasselijker leek me: wij verwerken de melk. Maar toen ik beter keek, zag ik de koeien.20170102_142111Zij maken de melk, iedere dag weer! 😀


4 reacties

Twee kerstkalfjes op tweede kerstdag

Eerste kerstdag is rustig verlopen. Vanmorgen om 4 uur is het eerste kerstkalfje geboren.kerstkalfje-2016-1Het is een vaarskalfje – met de vleesstier Mercure (Belgisch witblauw) als vader. Dit vaarskalfje mag 14 dagen blijven en gaat dan naar de mesterij. Vanmorgen om half 9 is het tweede kerstkalfje geboren, ook een vaarskalfje.kerstkalfje-2016-2Haar vader is Detective. Na 10 stiertjes op rij zijn vandaag weer eens vaarskalfjes geboren. Eerder baalden we als we zo veel stiertjes achter elkaar kregen. Met de nieuwe fosfaatregelgeving moeten ook wij het aantal dieren (GVE’s – Grootvee Eenheid) verminderen. We kunnen niet meer alle vaarskalfjes die geboren worden opfokken tot melkkoe. Vijf vaarskalfjes tellen in de fosfaatproductie voor één melkkoe. Bovendien kost het opfokken van een kalfje tot melkkoe alleen maar geld en levert geen inkomsten op. Daarom gebruiken we meer dan eerder vleesstieren op koeien waarvan we geen nakomelingen willen aanhouden. Kalfjes die uit zo’n dracht worden geboren – vaars- en stierkalfjes – gaan sowieso weg. De fosfaatwetgeving is nog een heel gepuzzel :-(. Dit is er slechts een onderdeel van: minder jongvee aanhouden.


8 reacties

In de schijnwerpers: Kompas Olga 755

Vandaag een gebakje bij de koffie ter ere van onze koe Kompas Olga 755.kompas-olga-755-5Ze is geboren in augustus 2005 en ze is momenteel onze oudste koe.kompas-olga-755-3Het merendeel van onze koeien is roodbont van kleur. De zwartbonte kleur heeft ze van haar zwartbonte grootvader Cash. De zwartbonte kleur is dominant over de roodbonte: zwartbont heb je er zo een, twee, drie niet uitgefokt. Ik wil graag weer een 100% roodbonte veestapel, maar nu om alle zwartbonte dieren van de hand te doen is ook zo wat. Zelf heeft Olga 755 overigens de roodbontfactor: we hebben zowel roodbonte als zwartbonte nakomelingen van haar. Waarom zet ik haar vandaag in de schijnwerpers? Ze heeft de levensproductiemijlpaal van 100.000 kg gehaald! Ze is onze vierde melkkoe die dit predicaat bereikt. Wij zorgen voor de voorwaarden, maar aan de koe alle eer: zij levert deze prestatie. Hulde aan Kompas Olga 755!kompas-olga-755-2Ze is een eigenzinnige koe, heel argwanend. In de loop van de jaren heb ik haar vertrouwen gewonnen, maar poseren voor een portret zit er niet in.kompas-olga-755-4Toevallig zat vandaag het bijbehorende certificaat bij de post.kompas-olga-75528 februari dit jaar heeft ze gekalfd, maar ze is helaas nog niet drachtig. Ik hoop wel dat dat gebeurt, want dan mag ze nog even blijven.


9 reacties

Slachtrijp

Alsof ze in gaten had dat de dag voor haar anders zou worden dan andere dagen… . Ze lag lekker in de zon.Kompas Olga 826 (4) Een beetje wantrouwend keek ze me aan.Kompas Olga 826 (1)Bijna 8 jaar oud en ze heeft vier keer gekalfd. We hebben nog twee dochters van haar op ons bedrijf. Ze heeft half februari 2015 voor het laatst gekalfd. Bij de eerste keer kalven kreeg ze een keizersnede. De wond is nog licht zichtbaar. Kompas Olga 826 (2)Kompas Olga 826 (3)Ze had slechte achterpoten. Met opstaan en lopen had ze regelmatig moeite. Daarom is ze na de laatste keer afkalven niet weer geïnsemineerd. Haar melkproductie nam langzaam af. Het voer zette ze steeds minder om in melk en steeds meer in vlees, totdat ze slachtrijp was. Dat was vrijdag het geval. Ze hoorde tot mijn clubje lievelingskoeien. Ze had een aardig karakter. Ik mopperde ook wel eens op haar. Ze vertikte het namelijk om uit eigen beweging naar de melkrobot te gaan. Als ze pas gekalfd had, kwam ze vanzelf, een paar weken daarna moest ik haar standaard twee keer per dag naar de melkrobot brengen. Ik heb haar jarenlang opgehaald. Dag Kompas Olga 826.