Over koetjes en kalfjes


11 reacties

Hoe warm het was, en hoe droog

Nee, het was niet “Hoe warm het was, en hoe ver” (wie las de Camera Obscura van Nicolaas Beets ook voor de lijst?), 2018 was het jaar van ‘hoe warm het was, en hoe droog!‘ In mijn beleving begon de droogte al vroeg in het jaar met de wekenlang durende snijdende koude wind uit het noorden – maar ja, hoe betrouwbaar is mijn geheugen? Brrr, wat was het koud! Half mei plaatsten we nieuwe ventilatoren in de oude koeienstal met hoogproductieve koeien.

De ventilatoren uit de oude stal gingen naar de nieuwe stal met laagproductieve koeien. Dat was precies op tijd, want toen begon de lange warme zomer en zorgden de ventilatoren voor een verfrissende bries in de stallen.

Al vroeg in de zomer stond de grasgroei stil. We hebben ook grasland met rode klaver. Het bleek dit jaar duidelijk dat rode klaver goed tegen droge omstandigheden kan – rode klaver wortelt met een diepe penwortel. Bloeiende klaver trekt veel insecten aan. We konden minder vaak gras oogsten dan andere jaren en ook de opbrengst was lager. We hadden gelukkig voorraad van de grasoogst uit 2017.

Landbouwers die een beregeningsinstallatie hebben, hebben in 2018 volop de gewassen beregend, als er tenminste geen beregenings- of onttrekkingsverbod gold, want dat is ook het geval geweest. Wij hebben geen beregeningsinstallatie, maar hebben wel een aantal keren de randen van de maïspercelen laten beregenen door de loonwerker. Het loonwerkbedrijf had een mesttank omgebouwd tot sproeiinstallatie.

Ook graan was dit jaar heel vroeg rijp. We kopen altijd gerstestro vanaf het land. We hadden niet eerder zo vroeg en zulk droog stro op het erf.

In september hebben we 7,5 ha grasland vernieuwd en ingezaaid met gras en rode klaver. Aan het stuiven is te zien dat het kurkdroog was.

De maïs was dit jaar ruim een maand eerder rijp dan andere jaren. De kwaliteit en opbrengst viel ons 100% mee!

De eerste nachtvorst was ook vroeg dit jaar: 29 september.

Daarna hebben we wel regen gehad en kleurde de verdorde grasmat langzaam weer groen. Er stond niet genoeg gras om in te kuilen, daarom hebben we als proef een aantal weken vers gras op stal gevoerd. Om te kijken hoe dat bevalt: hoeveel werk is het, wat is geschikte apparatuur, lusten koeien vers gras.

Het verse gras ging erin als koek!

Op dit moment is het nog steeds – te – droog. 1976 was ook een extreem droog jaar en ik hoorde dat het toen drie jaar duurde voor het grondwaterpeil weer normaal was. Afwachten maar komend jaar/komende jaren… .


5 reacties

GVE

Het was niet mijn bedoeling om een vervolgblog over onze pink Kompas Olga 1070 uit de voorgaande blog ‘Low-key’ te maken. Ze past alleen wel goed in mijn vervolgverhaal dat begon met ‘Proloog‘ en dat zal gaan over de vermeende kalverfraude.Na het vervallen van het melkquotum per 1 april 2015 waren veel melkveehouders al in een eerder stadium begonnen met uitbreidingsplannen om meer koeien te gaan melken. Er was geen regelgeving die dat belette. Al die extra melkkoeien produceren ook mest en het bleek al gauw dat we in Nederland meer mest (fosfaat) produceerden dan volgens de Europese regelgeving mag. Toenmalig staatssecretaris Dijksma greep in. In 2017 hadden we vanaf 1 maart t/m 31 december daarom te maken met de Regeling fosfaatreductieplan. Elk melkveebedrijf dat in dieraantallen was gegroeid moest vorig jaar het aantal vrouwelijke runderen – gefaseerd – terugbrengen naar het aantal geregistreerde runderen op 2 juli 2015 – stiertjes telden niet mee, normaliter gaat een stiertje na 2 weken naar een mesterij. Hoe je de vermindering tot stand bracht mocht je zelf weten. In melkkoeien verminderen betekent minder inkomsten uit melk, verminderen in jongvee betekent minder mogelijkheden in selectie en vervanging. Het was schipperen.

In deze regeling werd gewerkt met GVE – grootvee eenheid. Een volwassen koe is 1 GVE, een pink > 1 jaar is 0,53 GVE, een kalf  < 1 jaar is 0,23 GVE. Zo kun je je veestapel omrekenen in GVE’s. In de blog ‘Low-key‘ was Kompas Olga 1070 een pink = 0,53 GVE. De volgende dag kreeg ze een kalf, toen was ze 1 GVE.In het echt kreeg ze een stierkalfje, maar stel dat het een vaarskalfje was, dan was het kalfje 0,23 GVE.Van pink (0,53 GVE) naar koe (1 GVE) is een toename van 0,47 GVE + 1 vaarskalf (0,23 GVE) = een toename van totaal 0,7 GVE. In de vermeende kalverfraude werd verondersteld dat veel veehouders een pink die kalfde niet als gekalfd in het i&r-systeem registreerden en het kalf van de pink toeschreven aan een andere koe die rond diezelfde tijd kalfde, zodat die koe op papier een meerling kreeg – dat scheelde op papier 0,47 GVE. Er werd namelijk in het i&r-systeem geconstateerd dat er veel vrouwelijke dieren ouder dan 27 maanden waren die als niet-gekalfd stonden geregistreerd en er werd een toename aan meerlingen waargenomen. (Wordt vervolgd).


6 reacties

Proloog

Als Nederlands burger sta je ingeschreven bij de burgerlijke stand in de gemeente waar je woont, dat heet tegenwoordig Basisregistratie Personen (BRP). Je hebt ook een uniek nummer: het burgerservicenummer (BSN). Bij runderen hebben we een vergelijkbaar systeem: het i&r-systeem (identificatie en registratie). De RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland; RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) is beheerder van het i&r-systeem, als veehouder ben je verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Er zijn verschillende soorten meldingen die je doorgeeft in het i&r-systeem: geboorte, aan- en afvoer van dieren, slacht.

Een kalf krijgt bij de geboorte een uniek levensnummer – ik schreef er ooit eerder een blog overHet levensnummer staat vermeld op de verplichte gele oornummers. Tegenwoordig doen we de geboortemelding via een invulscherm van het managementsysteem van de melkrobot.Ons managementsysteem heeft een koppeling met het i&r-systeem via de procescomputer CRV I&R. De volgende dag krijgen we een terugkoppeling van de geboortemelding. Een heel enkele keer gaat een dier dood of soms moeten we een dier laten euthanaseren. Pas geleden hadden we bijvoorbeeld een koe met hartfalen, die diagnose hadden we nog nooit eerder bij een koe gehad. De koe is geëuthanaseerd. Een dode koe meld je rechtstreeks af bij destructiebedrijf Rendac. Rendac komt dan de volgende dag het dode dier ophalen. Soms is een kalf bij de geboorte dood. Een doodgeboren kalf krijgt geen oornummer. Je geeft het dode kalf op bij het destructiebedrijf, met vermelding van het levensnummer van de moeder. “Als u een kadaver laat ophalen door Rendac, dan meldt Rendac het dier af in I&R.“, volgens de site van RVO. (Wordt vervolgd).


3 reacties

Volg de boer(in)

Achter de schermen van dit weblog kan ik zien hoe bezoekers op mijn weblog terechtkomen. Wees gerust, ik kan niet zien wie het zijn, wel waar mijn weblog gelinkt is. Dat kan bijvoorbeeld via twitter of facebook zijn, of via andermans/-vrouws blog, meestal is het via de zoekmachine van Google. Wie mijn weblog via een feedreader of een mailbericht leest, dat verkeer kan ik ook niet zien. Een maand geleden zag ik een niet-gebruikelijke link ertussen staan. Ik klikte op deze link en kwam op een nieuwsbrief terecht. Ik las de nieuwsbrief vluchtig door en stuitte op het hoofdstuk ‘Follow the farmer‘.Hoe bijzonder is het om dan je eigen weblog tegen te komen? Heel bijzonder!Ons bedrijf komt van oorsprong uit Salland (IJsselstreek) – vandaar onze voorliefde voor ♥roodbonte♥ koeien, we wonen echter al geruime tijd met onze koeien in Drenthe.

In de nieuwsbrief stond een mailadres. Ik dacht ik geef even door dat ik niet blog vanuit Salland, maar vanuit Drenthe, met de gedachte dat ze dit nog aan konden passen in de tekst. Dit mailbericht kreeg een staartje. Ik had al snel telefonisch contact met de desbetreffende medewerker. Deze vroeg hoe ik op de interne(!) nieuwsbrief terecht was gekomen. Ik legde het uit. Een paar dagen later had ik mailcontact met de beveiligingsafdeling van deze organisatie. Ik ben niet zo computertechnisch onderlegd, maar vlgs mij kwam het doordat de nieuwsbrief op een http-adres stond en niet op een https. Het is inmiddels opgelost.Om terug te komen op ‘Follow the farmer‘. Er zijn heel veel agrariërs actief op de diverse sociale media, te veel om op te noemen. Zelf vind ik het interessant om op twitter @boerburgertweet te volgen: op dit account twittert – bijna – iedere week een andere agrariër (m/v), alle sectoren komen voorbij – kippen, varkens, koeien, vissen, akkerbouw, biologisch, regulier etc.. Dit account is ook te volgen op facebook, maar daar ‘zit’ ik niet op. Kortom, wil je weten waar je voedsel vandaan komt: volg de boer(in) 🙂


7 reacties

Advertorial

Onze dierenartsenpraktijk kreeg van een farmaceutisch bedrijf de vraag of ze mee wilden werken aan een advertorial – een advertorial is een advertentie in de vorm van een tijdschriftartikel. In oktober wilde het bedrijf een verbeterde serie ‘voederadditieven ter aanvulling van tekorten bij metabole aandoeningen bij rundvee’ op de markt brengen. Ze hadden voor deze advertorial naast een dierenarts ook een melkveehouder nodig die ervaring heeft met deze pillen. Wij proberen op ons bedrijf altijd preventief te werken, maar soms heb je een koe met een coli-uierontsteking, of is na het afkalven het calciumniveau in het bloed van de koe uit balans (melkziekte). In die gevallen gebruiken we naast de gebruikelijke medicatie wel bovengenoemde voederadditieven. Toen meneer de boer afgelopen zomer een keer medicijnen ging halen bij de praktijk kreeg hij van onze vaste dierenarts de vraag of hij mee wilde werken. Dat wilde hij wel. Een afspraak werd gemaakt. Eind augustus kwamen twee mensen van het betreffende farmaceutisch bedrijf, een van de dierenartsen van onze praktijk en een journalist/fotograaf bij ons op het bedrijf voor een gezamenlijk interview. Daarna gingen ze in de stal foto’s maken. De dierenarts neemt bij een koe een bloedmonster voor een snelle diagnose.Even controleren of alles er goed opstaat.meneer de boer demonstreert hoe hij de pillen met een pillenschieter inbrengt in de bek van een koe.Als ik goed geïnformeerd ben, heeft de advertorial in november in de vakbladen ‘Veearts‘ en ‘Veehouder en Veearts‘ gestaan. We hebben geen abonnement op deze bladen, dus zeker weten doe ik het niet.


9 reacties

Tweede lustrum robotmelken

Vandaag precies 10 jaar geleden gingen we van start met robotmelken. Daarvoor molken we onze koeien 2 x per dag in een 2 x 6 visgraatmelkstal – merk: Gascoigne Melotte 2000.Vanaf 14 november 2007 melkt de melkrobot – merk: Lely A3 – onze koeien 24 uur per dag. Een week voor installatie werd de melkrobot gebracht.Het apparaat kwam eerst op een tijdelijke plek in de stal te staan. De oude melkstal is afgebroken en op die plek kwam de definitieve plek voor de melkrobot.In 2014 verbouwden we onze jongveestal tot een melkkoeienstal – zie hier en hier – en kregen we in november dat jaar melkrobot nr 2.We zijn 10 jaar tevreden robotmelkers.


9 reacties

Witte loper

Een maand geleden lag er geen rode, maar een witte loper in de stal.

Waarom vloercoating op de vloer? De koeien krijgen dagelijks vers voer geserveerd voor het voerhek. De vloer is van beton.

Het rantsoen van de koeien bestaat hoofdzakelijk uit graskuil en maïs, aangevuld met liflafjes. De zuurtegraad (pH) van een rantsoen ligt gemiddeld tussen de 4,5 en 5,5 – dat is aan de zure kant. In de loop van de tijd tast koeienvoer de betonvloer aan. Voerrestanten blijven op de betonvloer plakken, de voerresten gaan broeien, de vloer gaat stinken. Om het voer fris en smakelijk te houden, hebben we daarom een coating voor het voerhek aan laten brengen. In de oude stal ligt dat al een aantal jaren voor het koeiengedeelte. Nu hebben we het ook voor het drogekoeiengedeelte in de oude stal en aan beide kanten in de nieuwe stal aangebracht. Voor de coating kan worden aangebracht, wordt eerst de vloer met de hogedrukspuit grondig gereinigd.Vervolgens wordt de vloer iets opgeruwd en wordt afgemeten hoe breed je de vloercoating wilt en wordt de witte loper uitgelegd – met tape kan het ook.Met een gasbrander worden eventuele viezigheden weggebrand – de vloer moet brandschoon en kurkdroog zijn, anders hecht de coating niet.Dan kan de coating worden aangebracht met een roller.
Tot slot moet de coating anderhalve dag uitharden.Het is even een paar dagen behelpen met voeren, omdat je dat gedeelte van de voergang niet kunt gebruiken, maar dan heb je ook wat 😉 Ik heb van internet een filmpje geplukt van het bedrijf MS Schippers, daarin zie het bovenstaande filmisch uitgelegd.


15 reacties

Stierallures

Ieder jaar houden we een paar stierkalfjes aan uit goede moeders. We verkopen ze als dekstier als bijna een jaar oud zijn. Wij gebruiken zelf uitsluitend ki (kunstmatige inseminatie), maar er zijn nog altijd veehouders die de melkkoeien en vooral de pinken natuurlijk laten dekken.Omdat stieren buiten het fosfaatreductieplan 2017 vallen, hebben we paar stieren meer aangehouden.Dit zijn Kompas Ruben, Kompas Jack en Kompas Pedro. Alle drie hebben ze als vader Delta Ticket. Ze krijgen al behoorlijk stierallures.Ze zijn verkocht en vanavond verhuizen ze met z’n drieën naar de provincie Groningen. Ik probeer altijd dikke maatjes te worden met de stieren, maar ik kom nooit bij ze in het hok, levensgevaarlijk!Ik zal ze wel missen, deze drie macho’s.


9 reacties

Maïs met voederbieten

We hebben dit jaar – net als vorig jaar – voederbieten verbouwd – ras: Rialto. Vorig jaar was het voor ons en voor de loonwerker een nieuw gewas en waren de bieten bijna te groot. Dit jaar hebben we per rij meer bietenzaad gezaaid, de bieten waren hierdoor gemiddeld ook kleiner. Afgelopen dinsdag zijn ze geoogst.

De voederbieten zijn niet gewassen, ze kwamen redelijk schoon uit de grond. Afgelopen donderdag hebben we de maïs geoogst. Vorig jaar huurden we voor het bieten versnipperen een andere loonwerker in, dit jaar heeft onze loonwerker zelf een bietenversnipperaar aangeschaft. De voederbieten en de maïs zitten in laagjes in de maïsbult.

Het was donderdag een prachtige dag voor de maïsoogst. Inmiddels is het maïsland weer bewerkt en is de verplichte groenbemester gezaaid. Afgelopen maandag hebben we ook nog voor de 6e keer gras geoogst. Het was al met al een drukke week.Twee sloten bij het maïsland moeten nog worden schoongemaakt en dan zit het landwerk er weer op voor dit jaar. Het was net als vorig jaar een uitstekend oogstseizoen.


7 reacties

Burgers, buitenlui en boeren op bezoek

In augustus organiseert onze buurtvereniging elk jaar een activiteitendag voor alle leeftijden: de familiedag. Dit jaar is het twee weken uitgesteld door een Miss-verkiezing en een hardloopwedstrijd. Vandaag veertien dagen geleden was het zover. Dit jaar wilden ze verschillende bedrijven in de buurt bezoeken. De organisatie vroeg ons of ze hier de melkrobot mochten bekijken. Oorspronkelijke bewoners van de buurtvereniging hebben nog wel affiniteit met de landbouw, maar net als in veel andere plattelandsgemeenschappen zijn veel voormalige boerderijen verbouwd tot woonboerderijen met bewoners die veelal van elders komen en die de landbouw ‘kennen’ uit de (sociale) media – en dat is helaas niet altijd een juist beeld. In onze buurtvereniging zijn nog slechts vier melkveehouderijen actief. Wij laten graag burgers, buitenlui en boeren ons bedrijf zien. Bezoek ontvangen vraagt van te voren enige voorbereiding: aan de schoonmaak met z’n allen.En ja hoor, vlak voor het bezoek kwam, moest een koe kalven, alsof ze het er om doen… .Op de seconde af waren we klaar. Het bezoek kwam met twee huifkarren, een man of vijftig.De buurtvereniging zorgde voor soep en broodjes. Ze bleven een uurtje en daarna gingen ze verder, o.a. naar Talenti. Op dit melkveebedrijf maken ze van een deel van de melk heerlijk ijs – een aanrader.


5 reacties

Optrekkende mist

Gisteren had ik op internet een waarneming gezien van een mistboog. Zelf een mistboog zien staat op mijn verlanglijstje. En hoewel de condities voor een mistboog vanmorgen aanwezig waren – optrekkende mist en zonlicht – geen mistboog te zien – de mistboog had kunnen ontstaan in het midden van onderstaande foto.Een leeg landschap.Wat er wel te zien en te horen was: ganzen, heel veel ganzen – veel te veel.

Twentse pinken in een Drentse wei.Toen trok de mist langzaam op en weg was de zondagse sprookjeswereld.


10 reacties

Uit het blogritme

“Hé, ik bemoei me er even mee.”“De deurpost en deur kunnen wel een lik verf gebruiken!”“Wij hebben met onze ruwe tongen de boel alvast geschuurd.”“Handig toch, een stal vol hulpjes?!Als ik eenmaal uit het blogritme ben, vind ik het lastig om de draad weer op te pakken. Afgelopen maanden was ik meer actief op twitter, dat heb ik op een lager pitje gezet. Intussen is op de boerderij van alles gebeurd. Er zijn kalfjes geboren, koeien weggegaan.

We hebben voor de derde keer gras ingekuild. Het is een lasagnekuil: een laagje natuurbeheergras, een laagje nieuw ingezaaid gras met rode klaver en gerst, aangevuld met de derde snede gras.

Een deel van het natuurbeheergras is gehooid.

Verschillende weidevogels zijn weer vertrokken – grutto en wulp. Een paar weken geleden liep een kievit met 2 pulletjes te foerageren in het gemaaide grasland, dat is vrij laat.Haas op de kuilbult.Twee reebruine ogen in het aardappelveld.Dit zijn de afgelopen maanden in het kort – zeer kort 🙂


9 reacties

Landschapspijn

Mensen die lijden aan ‘landschapspijn‘ raad ik aan om een bezoek te brengen aan het platteland. De pinkster- en paardenbloemen bloeien momenteel volop.Overal kruidenrijke graslanden. Of krijgt dit het stempel ‘monocultuur van pinksterbloemen’?Het landschap is veranderd in de loop der jaren en blijft veranderen – o.a. door de aanleg van nieuwe woonwijken en industriegebieden, aanleg van wegen, plaatsen van windmolens/zonneparken en ook door de schaalvergroting in de landbouw. Landbouwgrond is in Nederland te duur om er uitsluitend ‘natuur’ op te verbouwen.Op ons bedrijf hebben we dit jaar 5 ha grasland met uitgestelde maaidatum – 15 juni – voor de weidevogels. Eind maart zijn deze graslanden bemest met ruige mest.

Het wil alleen niet zeggen dat weidevogels ook in voor hun bestemde weilanden gaan nestelen. Kieviten nestelen op ons bedrijf bij voorkeur op bouwland.Wij zijn geen vogelaars, we kunnen niet zonder onze nestmarkeerders. De mannen hebben bij een van de kievitsnesten een bewegingscamera geplaatst om te kijken naar eventuele predators.Mensen die vinden dat er (te) weinig weidevogels zijn door de landbouw, raad ik aan om nestmarkeerder te worden: het is zo makkelijk roepen vanaf de zijlijn. Vanmorgen zag ik de eerste jonge kievit – net uit het ei – in een van de gemarkeerde nesten. Hier doen we het allemaal voor.


2 reacties

Pure, pure melk

Het tv-programma Keuringsdienst van Waarde besteedde aandacht aan melk. “Melk is de koploper in elke supermarkt, alleen op de prijs is geen peil te trekken. Je betaalt regelmatig een andere prijs voor exact dezelfde melk. Wat bepaalt de prijs van een pak melk? En waarom verschilt die prijs soms per week?” Deze tekst is afkomstig uit het bijbehorende artikel “Het glas is halfvol”. Voor wie de uitzending niet heeft gezien:

Pure, pure melk” is in mijn beleving alleen verse onbewerkte koemelk – rauwe melk. Dit is niet in de winkel te koop. Verse koemelk is wisselend van samenstelling – lees “Melksamenstelling“. In de melkfabrieken wordt melk gestandaardiseerd: volle melk tenminste 3,5 procent vet, halfvolle melk tenminste 1,5 procent vet, magere melk maximaal 0,5 procent vet. Om melk aan de fabriek te mogen leveren, moet je als melkveebedrijf aan allerlei kwaliteitsborgingssystemen voldoen. We hebben als melkleveranciers het verwerken en vermarkten van de melk en melkproducten (kaas, toetjes etc.) uitbesteed aan de melkfabrieken. Melkfabrieken onderhandelen met de supermarkten. We hebben geen enkele invloed op de prijs die de melkfabriek aan ons betaalt, laat staan dat we invloed hebben op de prijs die de consument betaalt in de supermarkten. ‘Ergens’ blijft altijd veel geld aan de strijkstok hangen 😦


10 reacties

Een nieuw jaar, nieuwe kansen

Een dramatisch slechte melkprijs afgelopen jaar, de slopende onzekerheid rondom de fosfaatregelgeving, ik raakte m’n werk buitenshuis kwijt: wij waren wel klaar met het jaar 2016. We hadden ons voorgenomen de jaarwisseling over te slaan: op nieuwjaarsdag gaat immers de wekker weer vroeg. Onze koe Kompas Olga 1002 dacht daar anders over. Ze kalfde oudejaarsavond. Ze kreeg een stierkalfje (Belgisch blauw, een vleesras).img_4592Tegen kwart voor 12 waren we klaar met het werk – koe verzorgd en gemolken, kalf eerste biest gegeven -, toen hebben we toch maar op de jaarwisseling gewacht. Op 4 januari – ’s avonds – is het eerste kalf van 2017 geboren, een roodbont stierkalfje.

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. M.i.v. 1 januari 2017 leveren we de melk van onze koeien aan een andere zuivelfabriek. De melk gaat niet meer naar de coöperatieve kaasfabriek DOC Kaas in Hoogeveen, maar naar de nieuwe zuivelfabriek – Royal A-ware (een familiebedrijf) – in Heerenveen.img_4597We hopen dat deze zuivelfabriek de producten beter weet te vermarkten en dat dat ons een betere melkprijs oplevert – en geen slapeloze nachten en geprakkiseer meer :-(. Melk is tenslotte de belangrijkste inkomstenbron op een melkveehouderijbedrijf. A-ware heeft hier vlakbij een vestiging, alleen daar verwerken ze uitsluitend weidemelk. Onze koeien produceren melk zonder dat label. Onze melk gaat daarom op een retourrit naar Heerenveen. Er komt een andere tankauto met een andere signing de melk halen.20170102_142054Eerst snapte ik de tekst niet – toepasselijker leek me: wij verwerken de melk. Maar toen ik beter keek, zag ik de koeien.20170102_142111Zij maken de melk, iedere dag weer! 😀


4 reacties

Twee kerstkalfjes op tweede kerstdag

Eerste kerstdag is rustig verlopen. Vanmorgen om 4 uur is het eerste kerstkalfje geboren.kerstkalfje-2016-1Het is een vaarskalfje – met de vleesstier Mercure (Belgisch witblauw) als vader. Dit vaarskalfje mag 14 dagen blijven en gaat dan naar de mesterij. Vanmorgen om half 9 is het tweede kerstkalfje geboren, ook een vaarskalfje.kerstkalfje-2016-2Haar vader is Detective. Na 10 stiertjes op rij zijn vandaag weer eens vaarskalfjes geboren. Eerder baalden we als we zo veel stiertjes achter elkaar kregen. Met de nieuwe fosfaatregelgeving moeten ook wij het aantal dieren (GVE’s – Grootvee Eenheid) verminderen. We kunnen niet meer alle vaarskalfjes die geboren worden opfokken tot melkkoe. Vijf vaarskalfjes tellen in de fosfaatproductie voor één melkkoe. Bovendien kost het opfokken van een kalfje tot melkkoe alleen maar geld en levert geen inkomsten op. Daarom gebruiken we meer dan eerder vleesstieren op koeien waarvan we geen nakomelingen willen aanhouden. Kalfjes die uit zo’n dracht worden geboren – vaars- en stierkalfjes – gaan sowieso weg. De fosfaatwetgeving is nog een heel gepuzzel :-(. Dit is er slechts een onderdeel van: minder jongvee aanhouden.


4 reacties

Maïs met voederbieten (vervolg)

De maïs van vorig jaar is op, daarom is de maïsbult met voederbieten gistermiddag losgemaakt. De glazige grijswitte stukjes zijn versnipperde voederbieten.mais-met-voederbietenHet heeft een weëe zoete geur – de geur die je ruikt als suiker- of voederbieten worden geoogst. De koeien lusten het graag, ze weten de snippers tussen het voer te vinden, de snoeperds ;-). Nu nog een paar dagen geduld en dan weten we wat voor effect het heeft op de melkproductie en het eiwit- en vetgehalte in de melk.


9 reacties

Maïs met voederbieten

Vorige week donderdag is de vijfde grassnede ingekuild. De week stond ook in het teken van de maïsoogst. In de vorige blog vertelde ik dat we dit jaar voor het eerst voederbieten hebben geteeld.voederbieten-1De voederbiet is een beetje een vergeten gewas. De oudere generatie kent ze wel van ‘vroeger’. Toen werden voederbieten – en knollen – handmatig geoogst, daarna versnipperd en handmatig aan de koeien gevoerd. Er heeft sinds ‘vroeger’ een enorme schaalvergroting in de landbouw plaatsgevonden: bieten handmatig oogsten en voeren is niet meer van deze tijd. Er was geen goed alternatief om voederbieten te verwerken en te conserveren, daarom raakte het gewas uit beeld. Daar is nu een oplossing voor: de voederbietenversnipperbak. Ons eigen loonwerkbedrijf heeft niet zo’n voederbietenversnipperbak, daarom huurden we een andere loonwerker in. Eerst moesten de voederbieten worden gerooid. Dat gebeurde woensdag.bietenrooier-2bietenrooier-3bietenrooier-4bietenrooier-1Tijdens het maken van dit blog ontdekte ik dat korte filmpjes die ik plaats op mijn Twitteraccount hier kan linken. Dat is een stuk eenvoudiger dan films bewerken en op YouTube plaatsen en vervolgens hier linken. Rechtstreeks filmpjes plaatsen op een WordPressblog wil niet.

Een enorme berg geoogste voederbieten:gerooide-voederbietenDonderdag om 7 uur begon de maïsoogst.maisoogst-2016img_4399Het vullen van de voederbietenversnipperbak:

Op de maïsbult kwam om en om een laag maïs en een laag versnipperde voederbieten (in de verhouding 1 : 7 = 1 ha voederbieten op 7 ha maïs). Het samenwerken tussen de loonwerkers ging perfect, het is teamwerk. Ze hebben met z’n allen een mooie bult neergezet.

Na afloop van de oogst hebben de loonwerkers geholpen met het afdekken van de kuil met plastic – er stond die dag veel wind -, waarvoor onze dank! Nu moet de maïsbult met versnipperde voederbieten een paar weken rusten om te conserveren en daarna kan het in het rantsoen van de koeien. Voederbieten zijn smakelijk, verhogen de melkproductie en het vet- en eiwitgehalte in de melk. Daarnaast moet het een deel van het krachtvoer vervangen = eigen teelt krachtvoer. Maar net zo goed als krachtvoeraankoop geld kost, hangt aan de teelt en oogst van maïs en voederbieten een behoorlijk kostenplaatje. Op het land waar we maïs en voederbieten teelden, is groenbemester gezaaid. Nu moeten de sloten nog schoongemaakt en dan zit het landwerk voor dit jaar er weer op. 2016 kan de boeken in als een heel groeizaam jaar.


9 reacties

Cafetaria voor koeien

Patatje oorlog: vorig jaar kuilden we aardappels in met de 1e snede gras – ik schreef daarover de blog Gras met piepers (vervolg).gras-met-piepers-4gras-met-piepers-3Na het inkuilen en conserveren zag deze kuilbult er zo uit:graskuil-met-aardappels-2graskuil-met-gerst-2De aardappels zaten er in laagjes in. Het was een smakelijke kuilbult.

Broodje gezond: we zaaiden een nieuw perceel in met gras en gerst, hierover schreef ik de blog Gras met gerst.gras-met-gerst-5gras-met-gerst-2De gerst ging in 1 laag in de kuilbult. Ingekuild en geconserveerd zag het er zo uit:graskuil-met-gerst-3graskuil-met-gerst-1De koeien aten het graag. De gerstlaag voerden we ook aan de kalfjes – i.p.v. hooi.

Suikerspin: dit jaar verbouwen we voor het eerst voederbieten (Rialto) – 2 ha. Een maand geleden zag het er zo uit:voederbieten-1voederbieten-2Deze voederbieten groeien grotendeels bovengronds. Morgen worden de bieten gerooid. Donderdag gaan we maÏs hakselen en dan is het de bedoeling dat de voederbieten in laagjes door de maïskuil worden gesnipperd. We hebben dit nog nooit eerder gedaan, we gaan het meemaken. meneer de boer denkt nog wel eens wat uit, hij houdt wel van experimenteren. 🙂


11 reacties

“Kompas” van boven

Donderdag kreeg ik de beloofde luchtfoto’s van ons bedrijf van Aeriallive, gemaakt met een drone op 6 juni 2016, waarvoor onze hartelijke dank! We zijn er blij mee.luchtfotografie met drone (3)Je ziet de twee koeienstallen en kuilplaten.DCIM100MEDIADJI_0239.JPGSchuin tegenover ligt de tweede locatie van ons bedrijf.DCIM100MEDIADJI_0237.JPGVoor er opmerkingen komen over de kleur van de sloot: de oranjebruine kleur komt door de grondsoort en het is ijzerhoudend water. Als je goed kijkt, zie je bij de pijl de fotograaf. De drone vloog op een hoogte van ca. 75 m. DCIM100MEDIADJI_0237.JPGApart gezicht hoor, ons melkveebedrijf “Kompas” van boven.


4 reacties

O & O Project (vervolg)

Veertien dagen geleden kwam een deel van klas 3 – havo en vwo (technasium) – bij ons op bezoek voor het vak O & O (onderzoek en ontwerpen) voor het project: ‘Bedrijfsresultaatverbetering bewerkstelligen op de melkveehouderij’. De andere groep bezocht een ander melkveebedrijf. We kregen een uitnodiging voor de presentatie van dit project, ik was daar gistermorgen namens ons bedrijf bij aanwezig. O&O (1)’s Morgens was de voorronde, wij kregen de vier beste presentaties te zien.O&O (2)Het was de eerste keer dat de school dit project in de agrarische sector had uitgevoerd. Voor ons en voor het andere melkveebedrijf was het een vaag project. We waren echter verrast door de uitkomsten. De leerlingen hadden zich verdiept in verschillende aspecten. Het meest innovatieve vond ik de ‘poepzak’ – als koeien naar buiten gaan krijgen ze een poepzak om, zodat de mest wordt opgevangen. Op een later tijdstip kun je de mest op het land brengen. Een van de andere projecten ging over het geknutsel aan genen, zodat je bepaalde ziektes kunt voorkomen. Over de praktische uitvoering, de ethische kant en kosten/opbrengsten zetten wij hier en daar onze kanttekening. Wellicht krijgt het project in het nieuwe schooljaar een vervolg en wordt het onderwerp iets concreter. Wij vonden het in ieder geval leuk om eraan mee te werken.


7 reacties

Grasland van boven

Vorige week maandag ging de deurbel. Ik deed open. Er stond een jongeman voor de deur en hij vroeg of hij met een drone ons grasland van boven mocht fotograferen. Huh, wiewatwaarenwaarom? De vraag overviel me. Meestal als de deurbel gaat, is er iemand voor een collecte. Hij had een opdracht voor het Museon in Den Haag om een luchtfoto van een stuk grasland van boven te maken. Het Museon projecteert daar weer animaties op. Hoe komt een luchtfotograaf en -filmer uit Den Haag (hij werkte ook mee aan diverse tv-producties) bij ons terecht? Hij had die dag een opdracht om luchtfoto’s te maken van drie vestigingen van een bedrijf waar hij vaker opdrachten voor uitvoert. Een van die vestigingen ligt bij ons in de buurt, vandaar. Zijn vriendin en dochtertje van 5 weken – een heel klein lief hummeltje – waren die dag voor de gezelligheid mee. Natuurlijk mocht hij ons grasland van boven fotograferen.luchtfotografie met drone (2)luchtfotografie met drone (3)Wij bleven op zijn verzoek tijdens de dronevlucht op gepaste afstand staan.luchtfotografie met drone (4)Weer veilig geland.luchtfotografie met drone (1)luchtfotografie met drone (5)Als tegenprestatie krijgen we via de mail een luchtfoto van ons bedrijf. Dat wachten we af – ik weet van mezelf hoe slordig ik met afspraken ben.


10 reacties

O & O Project

Vanmorgen stond een rij fietsen geparkeerd op het erf.SAM_4777We kregen een groep leerlingen van het technasium op praktijkbezoek. Het zijn leerlingen uit de derde klas havo en vwo – wel een hele leuke leeftijdsgroep. Ze hebben voor het vak O & O (onderzoek en ontwerpen) een project: ‘Bedrijfsresultaatverbetering bewerkstelligen op de melkveehouderij’. Vorige week kregen ze les van een dierenarts, vandaag bracht een deel van de groep een bezoek aan ons bedrijf, de anderen waren bij een collega in de buurt op bedrijfsbezoek. meneer de boer gaf uitleg.SAM_4774SAM_4776Eén meisje en een jongen kwamen van een melkveehouderijbedrijf, de rest was onbekend met de sector. In het begin was er nogal hilariteit omdat koeien nieuwsgierig als ze zijn – als je niet oplet – gezellig aan je gaan ruiken en likken. Er stond een koe op kalven, een paar jongens durfden niet naar de koe te kijken (watjes 😉 ) – er hing een klein sliertje vruchtvlies aan de koe. Er was nog helemaal niks aan de hand. Twee meisjes wilden juist de bevalling heel graag zien, maar ja, dat gaat niet op bestelling. Sommige jongelui waren niet bij de kalfjes weg te slaan. Wat er van ons verhaal blijft hangen, geen idee. Een zuiveldrankje hoort erbij.SAM_4781trotsopmelkAls er een interessante verbetering uit het project komt, krijgen we een uitnodiging voor de presentatie. Ik vind het sowieso een moeilijk onderwerp, en al helemaal voor buitenstaanders. We wachten het af.


9 reacties

Avond4daagse

Gisteravond kwam een vrolijk gekleurde sliert kinderen en begeleiders bij ons langs. Ze lopen deze week de avond4daagse.avond4daagse 2016 (4)avond4daagse 2016 (1)Gelukkig was het droog. De koeien keken belangstellend toe.avond4daagse 2016 (2)avond4daagse 2016 (3)meneer de boer stak de straat over toen de kinderen hier langskwamen. “Hé, dat is een boer!”, was de reactie van een van de kinderen. 🙂


5 reacties

Bewegingscamera

Omdat de kievitsnesten waren gepredeerd, hebben de weidevogeltellers op een ander perceel een bewegingscamera bij een kievitsnest geplaatst.bewegingscamera 2016Vorig jaar hebben ze dat ook gedaan, ik weet niet wat toen het resultaat was.bewegingscamera bij kievitsnest (2)bewegingscamera kievitsnest (1)Dit jaar kreeg ik beelden van de mannen toegestuurd, waarvoor mijn dank!bewegingscamera bij kievitsnest (2)’s Nachts vorst aan de grond.bewegingscamera bij kievitsnest (3)bewegingscamera bij kievitsnest (1)Dit nest is niet gepredeerd. Het maïsland is inmiddels bewerkt, het maïszaad is gezaaid. meneer de boer vond twee nesten van de wulp: één in het maïsland, waar de loonwerkers afgelopen week netjes omheen hebben gewerkt – met bemesten, ploegen, zaaien – , en één in het grasland. Mooi hè. Ook dit nest houden we in de gaten, en we zullen – indien nodig – er omheen maaien.eieren wulp 2016


9 reacties

Koolzaadstro – gehakseld en gemalen

Ik kom even terug op de blog ‘Knalgeel en lichtgroen’. In onze directe omgeving wordt geen koolzaad verbouwd, wel aardappelen, bieten, graan en maïs. Dit veld bloeiend koolzaad kwamen we elders in Drenthe tegen. Het koolzaad van dit veld is voedsel voor scharrelkippen.koolzaad (2)koolzaad (3)Ik had er niet bij stilgestaan, maar nadat ik bovenstaand blog had gepubliceerd, realiseerde ik me dat wijzelf ook koolzaadproducten gebruiken. Ik weet niets van koolzaadteelt, zelfs niet hoe het wordt geoogst… . Dat heb ik op internet opgezocht. Koolzaad wordt – net als graan – gedorst met een combine. Net als bij de graanoogst blijft er na de koolzaadoogst stro over. Het rantsoen van onze melkkoeien bestaat hoofdzakelijk uit graskuil en maïs, aangevuld met allerlei liflafjes. Een koe is een herkauwer, er moet voldoende structuur in de voeding zitten om de herkauwactiviteit aan de gang te houden. Wij gebruiken momenteel hooi afkomstig van weidevogelbeheergrasland als structuuraanvulling in het rantsoen, dat is ook wel eens gehakseld koolzaadstro. Dit is een aangebroken zak gehakseld koolzaadstro.koolzaadstroAls strooisel op de ligplaatsen van de koeien gebruiken we gemalen koolzaadstro met kalk.SAM_4623gemalen koolzaadstro met kalk (1)Koeien poepen en plassen waar en wanneer het hun uitkomt. Dat levert niet altijd schone ligplekken op.SAM_4631Urine, melk, mest en lichaamstemperatuur – of een hoge omgevingstemperatuur: dat is een uitstekende broedplaats voor schadelijke bacteriën. Meerdere keren per dag maken we handmatig de ligplekken schoon met een krabbertje en strooien er gemalen koolzaadstro met kalk over, zodat de ligplekken weer schoon en droog zijn. Op grotere bedrijven gaat dit machinaal.gemalen koolzaadstro met kalk (4)gemalen koolzaadstro met kalk (3)gemalen koolzaadstro met kalk (2)In het verleden gebruikten we hiervoor zaagsel. Als je de boxen schoonkrabt, verdwijnt het strooisel in de mestput. Zaagsel geeft een lagere pH-waarde (=zuur) in de mest. Door koolzaadstro te gebruiken, krijg je een hogere pH-waarde (=minder zuur) van de mest, en dat is weer beter voor het bodemleven in de grond. Ook al zijn we niet biologisch, we zijn net zo goed bezig met een zo goed mogelijke kringloop en bodemleven op ons bedrijf.


9 reacties

Predatie

Anderhalve week geleden zag ik de weidevogelnesttellers voor het eerst dit seizoen. Het was eigenlijk hun derde telweek. De eerste twee keer waren de weersomstandigheden slecht, daarom hadden ze het tellen uitgesteld. Het was deze keer maar een klein groepje, ik nodigde ze uit voor koffie. Wel bijzonder: de tellers zijn allemaal van boerenafkomst. Ze zoeken overigens alleen op bouwland, omdat ‘hier de kieviten niet nestelen op grasland’. Ik ontken niet dat de teruggang aan weidevogels ook deels wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen in de landbouw. Er zijn alleen meerdere oorzaken. In onze omgeving hebben we veel last van predatie. Vorig jaar waren van de gevonden nesten veel gepredeerd. Er zijn natuurlijk veel meer nesten dan de nesttellers vinden, zij zoeken maar op een paar percelen. Het is gewoon geen doen om alle percelen te controleren op nesten. Laat in het weidevogelseizoen 2015 hebben ze een bewegingscamera bij ons op het maïsland gezet, om te achterhalen wie de predator is. Ik heb het er niet met de mannen over gehad of ze bewegingsbeelden hadden van vorig jaar.bewegingscamera bij kievitsnest (2)bewegingscamera kievitsnest (1)Ze hadden nu twee kievitsnesten gevonden met elk vier eieren. Vorige week ben ik voorzichtig gaan kijken.IMG_3316Ik vond twee lege nesten, gepredeerd…. 😦IMG_3321IMG_3320Gistermiddag zat ik een tijd naar de mooie wolkenluchten te kijken vanuit de kamer – ik heb uitzicht op dit maïsland. Toen viel het me op hoeveel kraaien af en aan vlogen, laag over de grond van dit maïsland. De weidevogels krijgen zo geen rust. Kraaien: jagers zijn het! Dit jaar is in Drenthe een nieuwe subsidieregeling om de kievit extra te beschermen: in mijn beleving is het dweilen met de kraan open… .


14 reacties

Ganzen

Vanmiddag waren weer tienduizenden ganzen neergestreken, hectares vol.ganzenoverlast (5)ganzenoverlast (4)Ze vreten gras, pletten het gras plat, en laten shit achter. Of ze overlast en schade veroorzaken?ganzenoverlast (2)ganzenoverlast (3)ganzenoverlast (6)Platgetrapte weilanden:ganzenoverlast (7)Verjagen helpt niet, je hebt je nog niet omgedraaid of ze zijn er weer. Het lijken er ieder jaar meer te zijn, en ze verblijven hier bijna jaarrond. Wij hebben te veel: wie wil ze hebben? 🙂


11 reacties

Melkrobotexamen

Sinds vorig jaar moeten mbo-leerlingen van het agrarisch onderwijs verplicht op een melkveehouderijbedrijf stage lopen waar ze met een melkrobot melken. In de loop van de stage moeten ze alle ins en outs van een melkrobot weten voor het melkrobotexamen. Onze huidige stagiair is met een ruime voldoende geslaagd. Poes is een paar jaar geleden geslaagd voor zijn melkexamen – alle boerderijkatten heten bij ons Poes ;-). img 226Een melkrobotdiploma had hij nog niet, dat legde hij gisteravond – tussen de bedrijven door – af. Hij is de laatste tijd regelmatig op stap, achter de meiden aan ♥. “Poeh, moeilijke vraag. Daar moet ik even diep over nadenken.”SAM_4117Ja, ik weet het antwoord! Ben ik geslaagd?SAM_4116Knap ben ik, hè?!!SAM_4118


12 reacties

Sneeuw

Vandaag was alles met een dun laagje sneeuw bedekt. Ook ons bedrijfsbord was half besneeuwd, alleen de drieling kwam tevoorschijn. De drieling is nog steeds aanwezig op ons bedrijf, 26 januari worden ze vijf jaar. Toen ze werden geboren, lag er ook sneeuw.weerbeeld 17-01-2016 (3)weerbeeld 17-01-2016 (6)De koe blaast een kringetje.weerbeeld 17-01-2016 (2)weerbeeld 17-01-2016 (1)Vanmiddag maakte ik een rondje langs de sloot. Rechts van de sloot loopt een koppel rammen, zij houden in de wintermaanden het gras in het weiland kort.weerbeeld 17-01-2016 (4)Aan de overkant van de beek zaten duizenden ganzen, die even later wegvlogen.weerbeeld 17-01-2016 (5)SAM_4009Het was een mooie winterse zondag.


10 reacties

IJzel

06012016 ijzel (1)In Drenthe zijn we al twee dagen in de ban van ijzel. Het openbare leven ligt nagenoeg stil. Onze stagiair woont hemelsbreed een paar kilometer bij ons vandaan. Gistermorgen kwam hij lopend, nadat hij met de fiets onderuit was gegaan. Vanmorgen leek het in eerste instantie mee te vallen, maar na ijsregen geldt in heel Drenthe code rood. Het is hier nog veel gladder dan gisteren.CYBzATsU0AEQL1pHet erf is één grote spekgladde ijsvloer. Melkfabriek FrieslandCampina is – door de extreme weersomstandigheden – in het noorden van het land gestopt met het ophalen van melk bij melkveehouders. Ik kreeg al ongeruste mails hoe het met onze melk gaat. Wij leveren onze melk aan DOC Kaas in Hoogeveen. We stonden vandaag op de planning en hadden van onze melkfabriek niets gehoord. meneer de boer had vanmorgen uit voorzorg royaal zout gestrooid, al hielp dat niet veel. En ja hoor, de mannen van MTT uit Vasse zijn – weer of geen weer – aan het werk.06012016 ijzel (2)Vooral op binnenwegen wordt nauwelijks zout gestrooid. Als een tankauto vol melk gaat glijden, is er geen houden aan. Nadat de melktank was geleegd, reed de chauffeur weer verder. Ik wens hem een behouden rit!06012016 ijzel (3)


6 reacties

De boer op

DSC01838In augustus schreef ik de blog: ‘Kijkje achter de schermen’. De nieuwe directeur bedrijven van de bank bracht een halve dag een bezoek aan ons bedrijf en hij bezocht ook een ander bedrijf – de Coöperatieve Blauwe Bes Drenthe. Op beide bedrijven zijn foto’s gemaakt, en daarvan staat een fotocollage in de laatste uitgave van ‘Dichterbij’ – een magazine van de Rabobank – onder de titel: ‘De boer op‘:dichterbijdichterbij 3Een paar weken geleden spraken we hem op de ledenvergadering van de bank: hij wil nog wel weer een keer een halve dag met ons meelopen. Dat mag altijd. Iedereen is welkom voor een rondleiding en uitleg.


10 reacties

Maïs 2015

29 april hebben we maïs laten zaaien. De medewerker van het loonwerkbedrijf had net een nieuwe trekker en hij zaaide op GPS. Ik ben een paar rondjes meegereden: wat een uitvinding is zaaien op GPS – precisielandbouw!IMG_2058 1Links en rechts van de zaaicombinatie zie je markeerstokjes, daar lagen kievitsnesten.IMG_2061De maïsgroei kwam dit jaar heel laat op gang, het was veel en veel te koud. Op 12 juni stond de maïs er nog miezerig bij:IMG_2405Het kwam uiteindelijk wel goed. Dit is de maïs op 30 augustus:SAM_2812Vandaag is de maïs gehakseld – een dag eerder dan vorig jaar. Vanmorgen om kwart voor zeven kwamen de loonwerkers en om vijf uur vanmiddag zat het in de bult.SAM_3349SAM_3342Nu hebben we weer een weids uitzicht over de ‘voortuin’.SAM_3362Er moet een groenbemester op het maïsland en de laatste sloten moeten nog schoongemaakt en dan zit het landwerk er voor dit jaar weer op.


6 reacties

Weerbeeld

Zaterdagmiddag – tussen twee buien door – zag ik een lage regenboog: die zie ik niet zo vaak.lage regenboog (1)lage regenboog (2)Sinds zaterdagmiddag heeft het hier vrijwel onophoudelijk geregend of gemotregend. Ik schat dat er inmiddels een 70 mm regen is gevallen. Vanmiddag liep ik in het weiland en zag dit aardappelveld van een collegaboer.weerbeeld 17082015 (2)weerbeeld 17082015 (1)Het aardappelveld ligt klaar om te rooien en nu staat het water tussen de rijen 😦 . Bij ons staat de vierde grassnede deze week op het programma, het zal wel aan het eind van de week worden.


18 reacties

Gras met gerst

Een van onze percelen is jarenlang gebruikt voor òf aardappelteelt òf maïsteelt.bloeiende aardappelsOmdat we meer koeien willen gaan melken, is van dit perceel grasland gemaakt. Dit voorjaar is het bemest, geploegd, gekilverd en ingezaaid. Met een kilvermachine is het land vlak gemaakt – alle hobbels en gaten zijn eruit – en het is naar de sloten toe rondgelegd, zodat het regenwater in natte periodes goed weg kan. Kilveren:kilveren (2)kilveren (1)Omdat je na inzaaien een paar oogsten mist – het gras moet eerst opkomen en groeien tot een eerste snede, had meneer de boer bedacht om er gerst door te zaaien, om zo een meeropbrengst te creëren. Kraaien zijn ook dol op rijpe gerstkorrels :-(, daarom hebben we een vogelverschrikker in het perceel gezet.vogelverschrikker (1) Deze week hebben we voor de derde keer dit seizoen gras geoogst, en op dit perceel was de gerst ook rijp genoeg om te oogsten. Het perceel gras met gerst is gemaaid en met het gras van de andere percelen ingekuild. De gele stroachtige sprieten is gerst, het groene is gras.gras met gerst (4)gras met gerst (5)gras met gerst (2)Het gedroogde gras met gerst in de wiers/in rijen geharkt, het grasland komt er mooi onder vandaan.gras met gerst (7)gras met gerst (6)Het was een drukke werkweek, de derde grasoogst is weer uitstekend gelukt: we zijn tevreden! 🙂


6 reacties

Last van de warmte

In de loop van de middag kregen de koeien last van de warmte. De wind en ventilatoren zorgden niet meer voor voldoende verkoeling. Ze stonden voor de deur om ook maar iets wind op te vangenSAM_2405of in de ligbox.SAM_2421Door te staan vergroten ze hun lichaamsoppervlak, en daarmee hopen ze warmte kwijt te raken.SAM_2407SAM_2414 De verhoogde hartslag zorgt voor een pompende beweging. Je ziet aan hun gedrag dat ze het zwaar hebben.SAM_2413Rond 19 uur koelde het gelukkig iets af. Dat was direct aan de koeien te merken. Ze gingen meer liggen, uitrusten van de hitte.SAM_2423Er stond geen koe meer voor de deur.SAM_2424Ze werden weer rustig. Het kwam vandaag niet voor, maar al we zien dat een koe het te zwaar heeft en met de tong uit de bek staat te hijgen, dan krijgt zo’n koe met de waterslang met sproeier een koude douche om af te koelen. We hebben nog een paar warme dagen voor de boeg, niet fijn voor de koeien.


8 reacties

Voorkomen hittestress

Via verschillende kanalen krijg ik vragen of onze koeien ook last hebben van de warmte. Nee, koeien houden helemaal niet van zomerse temperaturen. We hebben alle deuren in de stallen losgezet, de ventilatoren draaien op volle toeren. Ventilatoren zorgen voor luchtverplaatsing, en daardoor voor verkoeling. Gelukkig waait het momenteel op het platteland, ook dat zorgt voor luchtverplaatsing in de stallen.hittestress voorkomen (4)hittestress voorkomen (2)We zorgen ervoor dat koeien goed blijven eten en drinken. We houden ze extra goed in de gaten en zijn alert op hittestress.hittestress voorkomen (3)hittestress voorkomen (1)Een koe met hittestress kan haar warmte niet kwijt. Ze gaat sneller ademhalen en hijgen, ze voelt zich niet lekker. Als je koeien weidt, kun je ze op dit moment beter ’s nachts weiden en overdag in de stal houden.

Daarnaast zorgen we dat de ligplaatsen goed schoon en droog zijn, want hoge temperaturen en vocht zijn ideale omstandigheden voor een explosie aan bacteriën. Sommige bacteriën kunnen weer uierontsteking veroorzaken. We lopen momenteel extra controlerondes door de stal om mogelijke problemen voor te zijn.


9 reacties

Waterbuffeltje

Kompag Olgano (2)Gisteren vierden we de 88ste verjaardag van mijn moeder. Toen we ’s avonds thuiskwamen en de kalveren wilden voeren, ontbrak er een kalf… . Z’n hokje was leeg en hij was nergens te vinden. ‘Kijk eens in de sloot’, zei ik tegen meneer de boer. En jawel hoor, daar stond het stierkalfje, bibberend in de sloot. Hij was z’n hokje uitgekropen en uiteindelijk in de sloot beland. Gelukkig is het geen diepe sloot. Het talud van deze sloot is veel te steil en te hoog voor zo’n klein kalfje om er zelf uit te klimmen. Met behulp van een touw trokken we hem op het droge. Ik heb hem een kalverdekje opgedaan, en vanmorgen was hij weer aardig monter. meneer de boer noem hem nu Waterbuffeltje 🙂Kompag Olgano (1)Het stiertje is vrijdag geboren. Een organisatie heeft belangstelling voor dit stiertje, omdat hij een goede afstamming heeft. Daarom mag ook dit stiertje blijven. Hij krijgt de naam Kompas Olgano. Het is een samenvoeging van de naam van de moeder en de vader. De moeder is Kompas Olga 951 en de vader is de stier Nano P. Wat betekent de letter P achter een stierennaam? De P staat voor het Engelse woord ‘polled’ = hoornloos; er zijn hoornloze runderrassen. Een enkele P wil zeggen dat de stier heterozygoot hoornloos is. Homozygoot hoornloze stieren zijn te herkennen aan de aanduiding PP achter de naam. Kompas Olgano lijkt ook hoornloos – hij wordt genetisch onderzocht. Wellicht krijgt hij ook de letter P achter z’n naam – Kompas Olgano P. Binnenkort zullen we het weten.


12 reacties

Gras met piepers (vervolg)

Gistermiddag hebben we ingekuild. Daar is de eerste wagen met gehakseld gras.gras met piepers (2)Deze keer doen we aardappels in de graskuil. Het zijn pootaardappels, want ze zijn klein van formaat. Het magensysteem van een koe kan goed rauwe aardappels verwerken. Aardappels zorgen voor een hoger eiwitgehalte in de melk, en we kunnen iets minder krachtvoer voeren. Het loonwerkbedrijf kwam met een shovel. De shovel schept de aardappels in een volle wagen met gehakseld gras.gras met piepers (4)gras met piepers (5)gras met piepers (6)En de wagen met aardappels en gras wordt gelost op de kuilbult.gras met piepers (3)Zo komen de aardappels mooi verspreid in de kuilbult. Van groot belang is dat een kuilbult goed wordt aangereden: alle zuurstof moet eruit, zodat goede (anaërobe) bacteriën hun conserverende werking kunnen doen.gras met piepers (7)gras met piepers (1)De kuil met piepers van dichtbij:gras met piepers (8)De kuil is afgedekt met plastic. Gisteravond is met de kraan van het loonwerkbedrijf de kuilbult ondergespit met aarde, ook weer om zuurstof uit de bult te verwijderen, anders krijg je een verkeerde bacteriegroei met als gevolg een verkeerde conservering. En zo’n kuilbult van goede kwaliteit weten onze koeien weer om te zetten in lekkere romige melk.


16 reacties

Gras met piepers

Zo staat, voor je het goed en wel in de gaten hebt, de eerste grasoogst op het programma. Zondagavond is een begin gemaakt met het maaien van de perceelranden. Gisteren is alles gemaaid en geschud, gisteravond is een begin gemaakt met het harken. Het zijn weer eindeloze lange rijen door de zon en wind gedroogd gras.harken Dit jaar doen we aardappels door de graskuil.IMG_2163IMG_2161 Na conservering is het over een paar maanden smakelijk voer voor onze melkkoeien. Nu duimen dat het droog blijft vandaag… .


8 reacties

Weidevogelgebied Drostendiep

Hé, spiksplinternieuwe bordjes!SAM_1956Tijd voor een blog over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van weidevogelbeheer.weidevogelgebied DrostendiepWeidevogelgebied Drostendiep ligt in Z-O-Drenthe. Het zijn drie clusters die van elkaar zijn gescheiden door de N34 en de A37. Het is het enige overgebleven weidevogelgebied – er waren vijf gebieden – waar de provincie Drenthe nog geld in wil steken, omdat het weidevogelbeheer in dit gebied succesvol is – Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2016 – focus komt te liggen op akkervogels. Ons melkveebedrijf ligt in dit weidevogelgebied en wij doen een aantal jaren mee aan weidevogelbeheer. Alle denkbare weidevogels komen hier voor: grutto, wulp, kievit, scholekster, tureluur en de kleinere soorten veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel, patrijs etc.. Vrijwilligers markeren nesten. Ze volgen de nesten gedurende een aantal weken.nestmarkeerderskievit-2014En een aantal percelen grasland maaien we later – 15 juni en 1 juli – mozaïekbeheer.IMG_0069 Het weidevogelbeheer werd voorheen gecoördineerd door Landschapsbeheer Drenthe. Wil je voor subsidie agrarisch natuurbeheer in aanmerking komen, dan móet je je nu aansluiten bij een collectief, in ons geval ANV Drenthe. Dat ging in ons gebied met enig gemor gepaard, want de gebiedscoördinator van Landschapsbeheer Drenthe deed in het hele verhaal niet mee, terwijl hij voor een groot deel voor het succes van dit weidevogelgebied verantwoordelijk is. Hij weet boeren en vrijwilligers enthousiast te maken. Gelukkig is het uiteindelijk allemaal goedgekomen. Waarom is het zo’n mooi gebied voor weidevogels? Het is een open gebied, op sommige plekken extensief beheerd (lage grond). Er zijn een aantal plas-drasgebieden gemaakt. Nu moet ik er bij vertellen dat deze plas-drasgebieden (hierop krijg je de hoogste subsidie) liggen op graslanden van agrariërs, die geen hoofdinkomen meer uit de melkveehouderij hebben.SAM_2058

We hebben in onze directe omgeving veel overlast van kraaiachtigen. Zo zag ik vorige week op korte afstand allemaal kraaiachtigen nestelen in de bomen. Dat doet voor een groot deel alle inspanningen om weidevogels te beschermen teniet :-(.IMG_0075Volgende week dinsdag beginnen de vrijwilligers weer met het markeren van nesten, en we hopen op een succesvol weidevogelseizoen.IMG_1948


7 reacties

Historische dag

Sinds 1984 hebben we in de melkveehouderij een melkquotum. Het melkquotum is vanaf morgen – 1 april 2015 – afgeschaft. Het is volop in het nieuws de laatste dagen. Vanmiddag kwamen ze onze melktank leeghalen met de laatste quotummelk en vanaf nu produceren we quotumvrije melk. Ik vond het een historisch moment, maar kon er jammer genoeg niet bij zijn, omdat ik bezigheden buitenshuis had. Daarom heb ik onze eerste quotumvrije melk in de tank maar op beeld vastgelegd – en melk zonder quotum smaakt even lekker als met ;-).quotumvrije melkDe tijd zal het leren hoe het zonder melkquotum zal gaan. Grond – om voldoende eigen voer te verbouwen en je mest op kwijt te kunnen – en de afzet van te veel geproduceerde mest zullen in mijn ogen de grootste beperkende factoren worden. Er komen hoe dan ook grenzen aan ongebreidelde groei.


9 reacties

Bezoek

De winter is voor boeren de periode bij uitstek voor vergaderingen, cursussen en excursies. Vandaag kregen wij fokstudieclub Tubbergen op bezoek. Een excursie ontvangen kost enige voorbereiding. Het is ook een stok achter de deur om alles eens op te ruimen en aan te vegen ;-). Vanmorgen zijn we extra vroeg opgestaan. meneer de boer heeft vier koeien een wasbeurt gegeven. Dit is een van de vier: Kompas Olga 933 (vader: Fidelity).SAM_1707Precies om 10 uur waren ze er, de koffie stond klaar.SAM_1694meneer de boer begon met een inleiding bij de – schone – koeien in het strohok, dat is altijd een mooie binnenkomer.SAM_1698Hij legde in grote lijnen onze bedrijfsvoering uit. Excursies die bij ons komen, komen altijd voor de koeien. Na de inleiding gingen we dan ook de stallen in: koeien kijken.SAM_1700SAM_1702Zo kreeg deze groep enthousiaste melkveehouders uit Twente een globale indruk van onze koeien. Daarna moesten ze weer verder. Ze gingen eten in het dorp en vervolgens naar het volgende excursiebedrijf in de provincie Groningen. Extra leuk was dat een van de veehouders uit deze groep een van onze eerste stagiaires was. Twentenaren zijn Bourgondiërs: we kregen een enorme mand met lekkere producten, bijna niet te tillen zo zwaar. Fokstudieclub Tubbergen: bedankt voor jullie bezoek!SAM_1712


11 reacties

Zomeravondexcursie 2013

We gaan terug naar de zomer van 2013. Het was een periode waarin ik sporadisch een blog plaatste, te druk met van alles en nog wat. We kregen de vraag van onze eigen fokstudieclub of de zomeravondexcursie op ons bedrijf kon plaatsvinden. We moesten er wel even over nadenken, want een excursie betekent extra werk en daar zaten we op dat moment niet echt op te wachten. Maar goed, de vraag lag er en we vinden het altijd gezellig om excursies te ontvangen, dus hebben we ja gezegd. Ons bedrijf ligt er niet altijd excursieklaar bij ;-), we hebben een deel van de stal schoon laten maken.zomeravondexcursie fokstudieclub 2013 (1)Op een avond in augustus 2013 stond om 20 uur de koffie klaar.zomeravondexcursie fokstudieclub 2013 (2)We hadden een programma gemaakt – een avondexcursie is toch weer anders dan een excursie overdag bij daglicht. We begonnen de excursie bij twee van onze betere koeien, hier gaf meneer de boer een korte inleiding over ons bedrijf.zomeravondexcursie fokstudieclub 2013 (3)Daarna gingen we naar de stal, waar we een groep koeien apart hadden gezet. meneer de boer gaf uitleg bij de koeien. Een man of 25 was aanwezig.zomeravondexcursie fokstudieclub 2013 (4)Een werkplaats hadden we met klapstoelen ingericht tot een kleine voorstellingsruimte. Ik had een PowerPointpresentatie gemaakt met allerlei foto’s. De voorzitter van onze fokstudieclub had een laptop, beamer en scherm geregeld. In beeld lieten we de geschiedenis van ons bedrijf voorbijkomen. Van doorloopmelkwagen in 1992 – vlak voor de verhuizing naar Drenthe:doorloopmelkwagen 1992en de Lely A3 melkrobot in 2007:melkrobot Lely A3Jong geleerd (MRIJ-ras):9oud gedaan (roodbonte Holsteins):10De Olga’s op ons bedrijf komen uit een oude koeienstam. Dit is de stammoeder Olga – een foto uit 1929:Olga 1929Al bladerend in oude fotoboeken kwam ik deze foto tegen: Olga 8 met haar mooie hoorns.Olga 8Haar hoorns zijn bewaard en hangen in de gang in de prijzenkast.prijzenkast met hoorns van Olga 8En natuurlijk stonden we stil bij onze drieling:drieling op de fotoEn voor je het weet, is de (avond)excursie weer voorbij. Aan het eind van deze maand staat een dagexcursie op het programma.