Over koetjes en kalfjes


9 reacties

Landschapspijn

Mensen die lijden aan ‘landschapspijn‘ raad ik aan om een bezoek te brengen aan het platteland. De pinkster- en paardenbloemen bloeien momenteel volop.Overal kruidenrijke graslanden. Of krijgt dit het stempel ‘monocultuur van pinksterbloemen’?Het landschap is veranderd in de loop der jaren en blijft veranderen – o.a. door de aanleg van nieuwe woonwijken en industriegebieden, aanleg van wegen, plaatsen van windmolens/zonneparken en ook door de schaalvergroting in de landbouw. Landbouwgrond is in Nederland te duur om er uitsluitend ‘natuur’ op te verbouwen.Op ons bedrijf hebben we dit jaar 5 ha grasland met uitgestelde maaidatum – 15 juni – voor de weidevogels. Eind maart zijn deze graslanden bemest met ruige mest.

Het wil alleen niet zeggen dat weidevogels ook in voor hun bestemde weilanden gaan nestelen. Kieviten nestelen op ons bedrijf bij voorkeur op bouwland.Wij zijn geen vogelaars, we kunnen niet zonder onze nestmarkeerders. De mannen hebben bij een van de kievitsnesten een bewegingscamera geplaatst om te kijken naar eventuele predators.Mensen die vinden dat er (te) weinig weidevogels zijn door de landbouw, raad ik aan om nestmarkeerder te worden: het is zo makkelijk roepen vanaf de zijlijn. Vanmorgen zag ik de eerste jonge kievit – net uit het ei – in een van de gemarkeerde nesten. Hier doen we het allemaal voor.


5 reacties

Bewegingscamera

Omdat de kievitsnesten waren gepredeerd, hebben de weidevogeltellers op een ander perceel een bewegingscamera bij een kievitsnest geplaatst.bewegingscamera 2016Vorig jaar hebben ze dat ook gedaan, ik weet niet wat toen het resultaat was.bewegingscamera bij kievitsnest (2)bewegingscamera kievitsnest (1)Dit jaar kreeg ik beelden van de mannen toegestuurd, waarvoor mijn dank!bewegingscamera bij kievitsnest (2)’s Nachts vorst aan de grond.bewegingscamera bij kievitsnest (3)bewegingscamera bij kievitsnest (1)Dit nest is niet gepredeerd. Het maïsland is inmiddels bewerkt, het maïszaad is gezaaid. meneer de boer vond twee nesten van de wulp: één in het maïsland, waar de loonwerkers afgelopen week netjes omheen hebben gewerkt – met bemesten, ploegen, zaaien – , en één in het grasland. Mooi hè. Ook dit nest houden we in de gaten, en we zullen – indien nodig – er omheen maaien.eieren wulp 2016


9 reacties

Predatie

Anderhalve week geleden zag ik de weidevogelnesttellers voor het eerst dit seizoen. Het was eigenlijk hun derde telweek. De eerste twee keer waren de weersomstandigheden slecht, daarom hadden ze het tellen uitgesteld. Het was deze keer maar een klein groepje, ik nodigde ze uit voor koffie. Wel bijzonder: de tellers zijn allemaal van boerenafkomst. Ze zoeken overigens alleen op bouwland, omdat ‘hier de kieviten niet nestelen op grasland’. Ik ontken niet dat de teruggang aan weidevogels ook deels wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen in de landbouw. Er zijn alleen meerdere oorzaken. In onze omgeving hebben we veel last van predatie. Vorig jaar waren van de gevonden nesten veel gepredeerd. Er zijn natuurlijk veel meer nesten dan de nesttellers vinden, zij zoeken maar op een paar percelen. Het is gewoon geen doen om alle percelen te controleren op nesten. Laat in het weidevogelseizoen 2015 hebben ze een bewegingscamera bij ons op het maïsland gezet, om te achterhalen wie de predator is. Ik heb het er niet met de mannen over gehad of ze bewegingsbeelden hadden van vorig jaar.bewegingscamera bij kievitsnest (2)bewegingscamera kievitsnest (1)Ze hadden nu twee kievitsnesten gevonden met elk vier eieren. Vorige week ben ik voorzichtig gaan kijken.IMG_3316Ik vond twee lege nesten, gepredeerd…. 😦IMG_3321IMG_3320Gistermiddag zat ik een tijd naar de mooie wolkenluchten te kijken vanuit de kamer – ik heb uitzicht op dit maïsland. Toen viel het me op hoeveel kraaien af en aan vlogen, laag over de grond van dit maïsland. De weidevogels krijgen zo geen rust. Kraaien: jagers zijn het! Dit jaar is in Drenthe een nieuwe subsidieregeling om de kievit extra te beschermen: in mijn beleving is het dweilen met de kraan open… .


8 reacties

Weidevogelgebied Drostendiep

Hé, spiksplinternieuwe bordjes!SAM_1956Tijd voor een blog over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van weidevogelbeheer.weidevogelgebied DrostendiepWeidevogelgebied Drostendiep ligt in Z-O-Drenthe. Het zijn drie clusters die van elkaar zijn gescheiden door de N34 en de A37. Het is het enige overgebleven weidevogelgebied – er waren vijf gebieden – waar de provincie Drenthe nog geld in wil steken, omdat het weidevogelbeheer in dit gebied succesvol is – Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2016 – focus komt te liggen op akkervogels. Ons melkveebedrijf ligt in dit weidevogelgebied en wij doen een aantal jaren mee aan weidevogelbeheer. Alle denkbare weidevogels komen hier voor: grutto, wulp, kievit, scholekster, tureluur en de kleinere soorten veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel, patrijs etc.. Vrijwilligers markeren nesten. Ze volgen de nesten gedurende een aantal weken.nestmarkeerderskievit-2014En een aantal percelen grasland maaien we later – 15 juni en 1 juli – mozaïekbeheer.IMG_0069 Het weidevogelbeheer werd voorheen gecoördineerd door Landschapsbeheer Drenthe. Wil je voor subsidie agrarisch natuurbeheer in aanmerking komen, dan móet je je nu aansluiten bij een collectief, in ons geval ANV Drenthe. Dat ging in ons gebied met enig gemor gepaard, want de gebiedscoördinator van Landschapsbeheer Drenthe deed in het hele verhaal niet mee, terwijl hij voor een groot deel voor het succes van dit weidevogelgebied verantwoordelijk is. Hij weet boeren en vrijwilligers enthousiast te maken. Gelukkig is het uiteindelijk allemaal goedgekomen. Waarom is het zo’n mooi gebied voor weidevogels? Het is een open gebied, op sommige plekken extensief beheerd (lage grond). Er zijn een aantal plas-drasgebieden gemaakt. Nu moet ik er bij vertellen dat deze plas-drasgebieden (hierop krijg je de hoogste subsidie) liggen op graslanden van agrariërs, die geen hoofdinkomen meer uit de melkveehouderij hebben.SAM_2058

We hebben in onze directe omgeving veel overlast van kraaiachtigen. Zo zag ik vorige week op korte afstand allemaal kraaiachtigen nestelen in de bomen. Dat doet voor een groot deel alle inspanningen om weidevogels te beschermen teniet :-(.IMG_0075Volgende week dinsdag beginnen de vrijwilligers weer met het markeren van nesten, en we hopen op een succesvol weidevogelseizoen.IMG_1948


7 reacties

Nestvlieder

Vorige week wilde ik een markering bij een kievitsnest weghalen, het was echter te nat. De grond is nog steeds vrij nat, maar nu kon ik het nest met markering bereiken zonder in de modder weg te zakken. Een aantal kieviten vloog ongerust om me heen. In het gemarkeerde nest zag ik een jonge kievit.pulletje kievit mei 2014Een kievit is een nestvlieder. Zodra het kan, verlaat een pas uit het ei gekropen kievit het nest. Ik keek om me heen en zag in de volgende rij aardappelen nog een klein pulletje. Mooie schutkleuren, het kleine ding valt bijna niet op. Het kleintje was gewaarschuwd door het ouderpaar, en zat verscholen onder een aardappelplant.pulletje kievit mei 2014 (1)pulletje kievit mei 2014 (2)Vorig jaar heb ik van de weidevogelbeheerders geleerd: als je een kievitsnest vindt, groot kans dat er in de buurt meer nesten liggen. De ouderparen kunnen elkaar zo helpen bij het verjagen van roofvogels. Dat laatste verzin ik zelf, maar ik zie regelmatig meerdere kieviten op een indringer (vooral kraaiachtigen) jagen. Iets verderop lag een nest met 1 ei.kievitsnest met 1 eiWaarschijnlijk waren er meer pulletjes, daar heb ik niet naar gezocht. Ik wilde niet meer onrust veroorzaken dan nodig was.


8 reacties

Succesvol

nestmarkeerdersIn het weidevogelseizoen komen de nestmarkeerders 1 x in de week, totaal een keer of vijf. Ze markeren de nesten op bouwland en niet op grasland.kievit 2014 Vorig jaar controleerden ze meer percelen dan dit jaar. Toen was van alle nesten die ze vonden slechts 1(!) uitgebroed, de rest was gepredeerd. Afgelopen week was een van de laatste keren, ze vonden nog een scholeksternest en 16 kievitseieren waren succesvol uitgebroed. Daar doen we het voor. Jonge (weide)vogels blijven natuurlijk kwetsbaar als prooi. Jonge kievit:pulletje kievit 2014 (2)Jonge wulp:wulpJonge scholeksters:scholekstersNaast nestmarkeren – op vrijwillige basis, geen legselvergoeding – hebben we op ons bedrijf vijf hectare grasland in agrarisch natuurbeheer (SNL) liggen, met uitgestelde maaidatum 15 juni (1 hectare) en 1 juli (4 hectare). Zo proberen we een bijdrage te leveren aan het behoud van weidevogels – grutto, wulp, kievit, veldleeuwerik etc..


7 reacties

Pulletje

kievit 2014Ook dit jaar zijn op ons land weidevogelnesten gemarkeerd, hoofdzakelijk kieviten.kievit 2014 (1)Ik heb er iets mijn vraagtekens bij, omdat de weidevogelbeheerders alleen op bouwland markeren, en iedereen is momenteel druk aan het werk op bouwland met mesten, cultiveren, ploegen, aardappels poten etc.. Vanmorgen nam ik een kijkje bij de gemarkeerde nesten op het bouwland, het viel me mee. De medewerker van ons loonwerkbedrijf had netjes om de meeste nesten heen gewerkt. Ik zag dat de eieren van een van de nesten op uitkomen stond. Toen ik vanmiddag weer even ging kijken, lag het eerste pulletje te drogen in de zon. Mooi hè?!!pulletje kievit 2014 (2)Ik hoop dat het dit jaar iets beter gaat met de nesten dan vorig jaar. Vorig jaar zijn de meeste gemarkeerde nesten gepredeerd – door kraaiachtigen, vos??


6 reacties

Koninginnedag 2013

De laatste Koninginnedag. Wat je ook van een monarchie of ons koningshuis mag denken, het was vandaag een historische dag.DSC05924Troonswisseling of niet, het werk op de boerderij gaat gewoon door. Vanmorgen is maïs gezaaid.maïszaaienEerder deze week vond ik een kievitsnest met 4 eieren, dat nest heb ik vandaag gemarkeerd en ik vond een tweede nest met 4 eieren. Verschillende gemarkeerde nesten waren leeggeroofd.kievitsnestVan het feestgedruis kreeg ik vandaag niet veel mee. Het enige oranje wat ik zag was van een kleine vuurvlinder.kleine vuurvlinderEn het oranjetipje vliegt weer rond – altijd rond Koninginnedag. Dit is een vrouwtje, de mooie oranje tipjes op de vleugels ontbreken bij haar.oranjetipjeEerder deze week zag ik een landkaartje in voorjaarstenue. Toch nog iets oranje op mijn weblog.landkaartje


8 reacties

Weidevogelbescherming (2)

vogelbroedterreinToen we hier kwamen wonen, markeerden vrijwilligers van de weidevogelbescherming in het voorjaar de nesten van weidevogels. We hadden – en hebben!! – veel overlast van kraaiachtigen. Ik vroeg na een paar jaar aan de weidevogelbeschermers of ze ook wat aan de overlast konden doen en kreeg als antwoord dat kraaiachtigen geen nesten van weidevogels leegroven… . Sindsdien mogen ze van mij op ons land geen nesten markeren, want dat heeft in mijn ogen geen enkele zin.overlast kraaiachtigenAls we op ons bedrijf toevallig een nest tegenkwamen, maaiden we er omheen. Een paar jaar geleden zat een gruttopaar op een van onze weilanden. Grutto’s zitten hier ruim voldoende in de omgeving – we wonen tenslotte aan de rand van een van de laatste gruttobolwerken van Drenthe -, ik had ze alleen niet eerder op ons land waargenomen. Ik heb geprobeerd het nest te vinden, maar ik ben geen vogelaar. Toen ik kort daarna de weidevogelbeschermers in de omgeving aan het werk zag, heb ik gevraagd of ze het jaar daarop ook weer bij ons nesten wilden markeren. In het voorjaar van 2010 kwamen ze langs voor een handtekening – zij blij, ik blij. Het hele broedseizoen zag ik niemand, de nesten zij niet gemarkeerd. In het voorjaar van 2011 kwamen ze weer voor een handtekening. RosieIk heb ze erop aangesproken en uiteindelijk wel m’n handtekening gezet. Het excuus was dat het gebied te groot is. Het hele broedseizoen heb ik weer niemand gezien. Ik was erg teleurgesteld: zijn we van goede wil, komt er niemand. Voorjaar 2012: ik had de mouwen flink opgestroopt. Als ze weer kwamen voor een handtekening, moesten we het er toch eens over hebben wat we van elkaar verwachten. En… ??? Ze kwamen niet, zelfs geen handtekening halen :-(. Ik had het helemaal gehad met de vrijwilligers van de weidevogelbescherming. Een handtekening zetten voor weidevogelbeheer is geen garantie dat ook daadwerkelijk nesten worden gemarkeerd. (Wordt vervolgd).


5 reacties

Weidevogelbescherming – herhaling deel 1

Voor ik verder ga met de verhaallijn over weidevogelbescherming/-beheer, herhaal ik deel 1. Op 7 mei 2012 schreef ik:

Iedereen die een reactie achterliet op een vorige blog, waarin ik vroeg wat lezers van mijn weblog zich voorstellen bij weidevogelbescherming: bedankt! Alle reacties komen overeen wat ik me erbij voorstel. Nesten markeren – via GPS is een heel goed idee, iets voor in de toekomst wellicht:
Om het nest maaien:
Uitgesteld maaibeheer:Met als resultaat een nieuwe generatie weidevogels.

Alle bovenstaande opnames zijn op ons bedrijf gemaakt. Je zou kunnen veronderstellen dat wij de zaken rond weidevogelbescherming/-beheer goed voor elkaar hebben. Helaas, het is schijn. In werkelijkheid verloopt het nogal moeizaam. (Wordt vervolgd).