Over koetjes en kalfjes


8 reacties

Weidevogelgebied Drostendiep

Hé, spiksplinternieuwe bordjes!SAM_1956Tijd voor een blog over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van weidevogelbeheer.weidevogelgebied DrostendiepWeidevogelgebied Drostendiep ligt in Z-O-Drenthe. Het zijn drie clusters die van elkaar zijn gescheiden door de N34 en de A37. Het is het enige overgebleven weidevogelgebied – er waren vijf gebieden – waar de provincie Drenthe nog geld in wil steken, omdat het weidevogelbeheer in dit gebied succesvol is – Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2016 – focus komt te liggen op akkervogels. Ons melkveebedrijf ligt in dit weidevogelgebied en wij doen een aantal jaren mee aan weidevogelbeheer. Alle denkbare weidevogels komen hier voor: grutto, wulp, kievit, scholekster, tureluur en de kleinere soorten veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel, patrijs etc.. Vrijwilligers markeren nesten. Ze volgen de nesten gedurende een aantal weken.nestmarkeerderskievit-2014En een aantal percelen grasland maaien we later – 15 juni en 1 juli – mozaïekbeheer.IMG_0069 Het weidevogelbeheer werd voorheen gecoördineerd door Landschapsbeheer Drenthe. Wil je voor subsidie agrarisch natuurbeheer in aanmerking komen, dan móet je je nu aansluiten bij een collectief, in ons geval ANV Drenthe. Dat ging in ons gebied met enig gemor gepaard, want de gebiedscoördinator van Landschapsbeheer Drenthe deed in het hele verhaal niet mee, terwijl hij voor een groot deel voor het succes van dit weidevogelgebied verantwoordelijk is. Hij weet boeren en vrijwilligers enthousiast te maken. Gelukkig is het uiteindelijk allemaal goedgekomen. Waarom is het zo’n mooi gebied voor weidevogels? Het is een open gebied, op sommige plekken extensief beheerd (lage grond). Er zijn een aantal plas-drasgebieden gemaakt. Nu moet ik er bij vertellen dat deze plas-drasgebieden (hierop krijg je de hoogste subsidie) liggen op graslanden van agrariërs, die geen hoofdinkomen meer uit de melkveehouderij hebben.SAM_2058

We hebben in onze directe omgeving veel overlast van kraaiachtigen. Zo zag ik vorige week op korte afstand allemaal kraaiachtigen nestelen in de bomen. Dat doet voor een groot deel alle inspanningen om weidevogels te beschermen teniet :-(.IMG_0075Volgende week dinsdag beginnen de vrijwilligers weer met het markeren van nesten, en we hopen op een succesvol weidevogelseizoen.IMG_1948


5 reacties

De grote oversteek

jonge scholekstersHet is het scholeksterpaar gelukt. Met de vier jongen zijn ze de weg overgestoken, nu lopen ze in pas gemaaid grasland te fourageren. Er staat genoeg hoog gras in de buurt waar ze bij onraad naartoe kunnen vluchten. Het lukt me niet om het ouderpaar en vier jongen in 1 beeld te vangen, eigenlijk lopen ze ook te ver weg om ze scherp in beeld te krijgen. En zodra ze een mens zien, laten ze de alarmbellen rinkelen: het ouderpaar voert afleidingsmanoeuvres uit en de jongen duiken weg in het gras.


5 reacties

Jonge scholeksters

De scholekster is een van de vele weidevogels die hier broedt. Scholeksters maken bij voorkeur hun nesten op bouwland. meneer de boer vond weken geleden bij het bewerken van een perceel maïsland een scholeksternest. Hij markeerde het nest. Vlak daarna kwam een medewerker van ons loonwerkbedrijf maïszaad zaaien (op 6 mei). Toen hij met de zaaimachine bij het nest was, heb ik voorzichtig de vier eieren uit het nest gehaald. Het nest was niet beschadigd. Op aanwijzigen van de medewerker vond ik het nest terug en ik heb de vier eieren weer in het nest gelegd. De volgende dag ging ik even kijken of alles nog goed lag. Er lagen vijf eieren in het nest. Dit is het nest op 15 mei:eieren scholekster (1)En dit op 27 mei:eieren scholekster (2)En dit op 1 juni:eieren scholeksterDe broedtijd is 25 – 27 dagen las ik op internet. Vier eieren zijn succesvol uitgebroed, het laatste ei is niet uitgekomen. Vanmiddag heb ik de markering weggehaald, het ei was koud. Ik zag de scholekster de laatste tijd ook niet meer op het nest – het nest was vanuit de woonkamer zichtbaar. Scholeksters kunnen enorm kabaal maken. Vanmorgen zag ik ze luid schetterend op het landscholeksters en iets later zenuwachtig op de weg lopen. Ze probeerden de jongen mee te lokken naar de overkant, naar het pas gemaaide grasland. Daar zijn lekkere hapjes te vinden. Het lukte ze niet om de jongen over te halen. Toevallig zag ik een van de vier kleintjes lopen. Meestal duiken ze weg als ze de alarmgeluiden van de ouders horen.jonge scholeksterDankzij de medewerking van de medewerker van ons loonwerkbedrijf is dit nest gespaard: H.B., bedankt!


8 reacties

Succesvol

nestmarkeerdersIn het weidevogelseizoen komen de nestmarkeerders 1 x in de week, totaal een keer of vijf. Ze markeren de nesten op bouwland en niet op grasland.kievit 2014 Vorig jaar controleerden ze meer percelen dan dit jaar. Toen was van alle nesten die ze vonden slechts 1(!) uitgebroed, de rest was gepredeerd. Afgelopen week was een van de laatste keren, ze vonden nog een scholeksternest en 16 kievitseieren waren succesvol uitgebroed. Daar doen we het voor. Jonge (weide)vogels blijven natuurlijk kwetsbaar als prooi. Jonge kievit:pulletje kievit 2014 (2)Jonge wulp:wulpJonge scholeksters:scholekstersNaast nestmarkeren – op vrijwillige basis, geen legselvergoeding – hebben we op ons bedrijf vijf hectare grasland in agrarisch natuurbeheer (SNL) liggen, met uitgestelde maaidatum 15 juni (1 hectare) en 1 juli (4 hectare). Zo proberen we een bijdrage te leveren aan het behoud van weidevogels – grutto, wulp, kievit, veldleeuwerik etc..