Over koetjes en kalfjes


9 reacties

Maïs met voederbieten

We hebben dit jaar – net als vorig jaar – voederbieten verbouwd – ras: Rialto. Vorig jaar was het voor ons en voor de loonwerker een nieuw gewas en waren de bieten bijna te groot. Dit jaar hebben we per rij meer bietenzaad gezaaid, de bieten waren hierdoor gemiddeld ook kleiner. Afgelopen dinsdag zijn ze geoogst.

De voederbieten zijn niet gewassen, ze kwamen redelijk schoon uit de grond. Afgelopen donderdag hebben we de maïs geoogst. Vorig jaar huurden we voor het bieten versnipperen een andere loonwerker in, dit jaar heeft onze loonwerker zelf een bietenversnipperaar aangeschaft. De voederbieten en de maïs zitten in laagjes in de maïsbult.

Het was donderdag een prachtige dag voor de maïsoogst. Inmiddels is het maïsland weer bewerkt en is de verplichte groenbemester gezaaid. Afgelopen maandag hebben we ook nog voor de 6e keer gras geoogst. Het was al met al een drukke week.Twee sloten bij het maïsland moeten nog worden schoongemaakt en dan zit het landwerk er weer op voor dit jaar. Het was net als vorig jaar een uitstekend oogstseizoen.


4 reacties

Maïs met voederbieten (vervolg)

De maïs van vorig jaar is op, daarom is de maïsbult met voederbieten gistermiddag losgemaakt. De glazige grijswitte stukjes zijn versnipperde voederbieten.mais-met-voederbietenHet heeft een weëe zoete geur – de geur die je ruikt als suiker- of voederbieten worden geoogst. De koeien lusten het graag, ze weten de snippers tussen het voer te vinden, de snoeperds ;-). Nu nog een paar dagen geduld en dan weten we wat voor effect het heeft op de melkproductie en het eiwit- en vetgehalte in de melk.


9 reacties

Maïs met voederbieten

Vorige week donderdag is de vijfde grassnede ingekuild. De week stond ook in het teken van de maïsoogst. In de vorige blog vertelde ik dat we dit jaar voor het eerst voederbieten hebben geteeld.voederbieten-1De voederbiet is een beetje een vergeten gewas. De oudere generatie kent ze wel van ‘vroeger’. Toen werden voederbieten – en knollen – handmatig geoogst, daarna versnipperd en handmatig aan de koeien gevoerd. Er heeft sinds ‘vroeger’ een enorme schaalvergroting in de landbouw plaatsgevonden: bieten handmatig oogsten en voeren is niet meer van deze tijd. Er was geen goed alternatief om voederbieten te verwerken en te conserveren, daarom raakte het gewas uit beeld. Daar is nu een oplossing voor: de voederbietenversnipperbak. Ons eigen loonwerkbedrijf heeft niet zo’n voederbietenversnipperbak, daarom huurden we een andere loonwerker in. Eerst moesten de voederbieten worden gerooid. Dat gebeurde woensdag.bietenrooier-2bietenrooier-3bietenrooier-4bietenrooier-1Tijdens het maken van dit blog ontdekte ik dat korte filmpjes die ik plaats op mijn Twitteraccount hier kan linken. Dat is een stuk eenvoudiger dan films bewerken en op YouTube plaatsen en vervolgens hier linken. Rechtstreeks filmpjes plaatsen op een WordPressblog wil niet.

Een enorme berg geoogste voederbieten:gerooide-voederbietenDonderdag om 7 uur begon de maïsoogst.maisoogst-2016img_4399Het vullen van de voederbietenversnipperbak:

Op de maïsbult kwam om en om een laag maïs en een laag versnipperde voederbieten (in de verhouding 1 : 7 = 1 ha voederbieten op 7 ha maïs). Het samenwerken tussen de loonwerkers ging perfect, het is teamwerk. Ze hebben met z’n allen een mooie bult neergezet.

Na afloop van de oogst hebben de loonwerkers geholpen met het afdekken van de kuil met plastic – er stond die dag veel wind -, waarvoor onze dank! Nu moet de maïsbult met versnipperde voederbieten een paar weken rusten om te conserveren en daarna kan het in het rantsoen van de koeien. Voederbieten zijn smakelijk, verhogen de melkproductie en het vet- en eiwitgehalte in de melk. Daarnaast moet het een deel van het krachtvoer vervangen = eigen teelt krachtvoer. Maar net zo goed als krachtvoeraankoop geld kost, hangt aan de teelt en oogst van maïs en voederbieten een behoorlijk kostenplaatje. Op het land waar we maïs en voederbieten teelden, is groenbemester gezaaid. Nu moeten de sloten nog schoongemaakt en dan zit het landwerk voor dit jaar er weer op. 2016 kan de boeken in als een heel groeizaam jaar.


10 reacties

Maïs 2015

29 april hebben we maïs laten zaaien. De medewerker van het loonwerkbedrijf had net een nieuwe trekker en hij zaaide op GPS. Ik ben een paar rondjes meegereden: wat een uitvinding is zaaien op GPS – precisielandbouw!IMG_2058 1Links en rechts van de zaaicombinatie zie je markeerstokjes, daar lagen kievitsnesten.IMG_2061De maïsgroei kwam dit jaar heel laat op gang, het was veel en veel te koud. Op 12 juni stond de maïs er nog miezerig bij:IMG_2405Het kwam uiteindelijk wel goed. Dit is de maïs op 30 augustus:SAM_2812Vandaag is de maïs gehakseld – een dag eerder dan vorig jaar. Vanmorgen om kwart voor zeven kwamen de loonwerkers en om vijf uur vanmiddag zat het in de bult.SAM_3349SAM_3342Nu hebben we weer een weids uitzicht over de ‘voortuin’.SAM_3362Er moet een groenbemester op het maïsland en de laatste sloten moeten nog schoongemaakt en dan zit het landwerk er voor dit jaar weer op.


8 reacties

Einde oogstseizoen 2014

maïsoogst 2014De laatste maïs is vanmorgen geoogst. De kwaliteit is iets wisselend. Dat hadden we ook verwacht: een deel van de maïs is pas op 12 juni gezaaid en tweemaal heeft een hagelbui schade veroorzaakt aan de maïsplanten. Het oogstseizoen 2014 is hiermee afgesloten. De koeien hebben genoeg smakelijk voer in hun dagelijkse rantsoen en hiervan kunnen ze veel lekkere melk maken.


11 reacties

Maïsoogst 2012 (2)

Het weer was zomers en zonnig, de loonwerkers hadden geen oponthoud: de maïsoogst verliep vandaag voorspoedig. Dit was vanmorgen ons uitzicht:
Later op de middag:
En nu de maïs eraf is, hebben we weer vrij uitzicht over de landerijen.
Afgelopen vrijdag heeft onze stagiair gras gemaaid – de vijfde snede.
De weermensen (m/v) hadden het dit weekend helemaal mis met hun weersverwachting: het was grijs en somber. Het gras droogde niet. Morgen moeten we dat nog inkuilen, en dan is de oogst van 2012 helemaal klaar.


9 reacties

Voersnelheid

Voer wat is ingekuild – maïs, gras, perspulp etc. – heeft een bepaalde voersnelheid nodig om schimmel en broei te voorkomen. Daarom waren we gisteren niet blij met een korte hoge maïsbult. Vanmorgen is de bult lager en langer gemaakt.Deze lage maïsbult moet de periode overbruggen tussen de maïsoogst van vorig jaar – die bijna op is – en de maïsoogst van 2012 die komende weken wordt geoogst. Deze lage maïsbult zal ook niet volledig geconserveerd zijn als we ermee beginnen te voeren en is daarom extra broei- en schimmelgevoelig.

“Bij het inkuilen van maïs wordt de kuilbult  luchtdicht afgedekt en ontstaat een anaërobe (zonder zuurstof) fermentatie. Tijdens deze fermentatie is er een snelle ontwikkeling van melkzuurbacteriën. Deze bacteriën zijn van nature aanwezig. De pH daalt daarbij zo snel dat schadelijke boterzuur- en rottingsbacteriën geen kans krijgen. De kuil is dan stabiel.

Om de kuil voldoende te laten afkoelen verdient het de voorkeur om het 4 weken dicht te laten.

De afmetingen van de kuilbult hangen af van de voersnelheid die vereist is om de kans op broei en schimmel tot een minimum te beperken of te voorkomen. Het is dus belangrijk dat men vóór het inkuilen nagaat welke afmetingen van de rijkuil of sleufsilo passen bij de bedrijfssituatie.

Door de geringere hoogte van de kuil neemt de voersnelheid weer toe.”

Dit zijn een aantal citaten uit het “Handboek snijmaïs“. Het begrip voersnelheid vind ik lastig uit te leggen. Het heeft met de inhoud van de kuilbult te maken (lengte x breedte x hoogte), en dan met de meters die je per week moet voeren om broei en schimmelvorming voor te blijven.


7 reacties

Begin maïsoogst

De dag begon stil en mooi.Onze maïs van vorig jaar is bijna op. Daarom is vandaag een begin gemaakt met de maïsoogst. Aan het eind van de middag is 1,5 ha gehakseld, dat is eerst genoeg.Het moest een lage maïsbult worden. Onze maïs is nog niet rijp genoeg en dan is het belangrijk dat je een hoge voersnelheid hebt – anders krijg je broei en schimmelvorming, en kun je de maïs niet aan de melkkoeien voeren. De loonwerkers hadden er een hoge korte bult van gemaakt, dat was balen.We hebben nooit wat te mopperen over onze loonwerkers – ze doen hun werk altijd goed. Gelukkig komen ze het herstellen, maar dat betekent extra werk omdat er weer iemand moet komen om de bult lager te maken. Normaal gesproken was het niet gebeurt, omdat meneer de boer wel in de buurt is. Maar nu bracht hij onze – nieuwe – stagiair eten; onze stagiair was op enige kilometers afstand bezig met grasmaaien. Dat wordt deze week ook ingekuild. De rest van de maïs wordt de komende weken geoogst.


10 reacties

Maïsteelt 2012

Het maïsland is geploegd en ligt zaaiklaar.

Vanmorgen kwam de loonwerker om de maïs te zaaien. Maïs en kunstmest liggen in zakken klaar op de wagen.


De voorraadbak met kunstmest zit voor op de trekker, via buizen gaat de kunstmest naar de zaaimachine en gaat tegelijk met het maïszaad de grond in: precisiebemesting.

De loonwerker vult handmatig de zaaibakken met maïszaad.

En dan kan het zaaien beginnen.


5 reacties

Informatieborden

Het zijn twee drukke dagen. Al het grasland is gisteren voor de derde keer dit seizoen gemaaid en geschud, vanmiddag wordt het gras ingekuild. Ze zijn druk aan het harken en het loonwerkbedrijf is inmiddels ook gearriveerd. Vorige keer was het maar twee hectare en kwam een opraapwagen, vanmiddag wordt er veel meer ingekuild en komt de grashakselaar.
Afgelopen zondag kwam ik een paar informatieborden tegen. Het leek me nuttig om ze hier te laten zien. Waar dienen allerlei gewassen voor en wat wordt eruit gemaakt?
Fabrieksaardappelen:fabrieksaardappelenMaïs:MaisSuikerbieten:SuikerbietenIk wil jullie met name wijzen op de laatste regels. Al deze gewassen leveren veel zuurstof en leggen kooldioxide vast.