Over koetjes en kalfjes


9 reacties

Landschapspijn

Mensen die lijden aan ‘landschapspijn‘ raad ik aan om een bezoek te brengen aan het platteland. De pinkster- en paardenbloemen bloeien momenteel volop.Overal kruidenrijke graslanden. Of krijgt dit het stempel ‘monocultuur van pinksterbloemen’?Het landschap is veranderd in de loop der jaren en blijft veranderen – o.a. door de aanleg van nieuwe woonwijken en industriegebieden, aanleg van wegen, plaatsen van windmolens/zonneparken en ook door de schaalvergroting in de landbouw. Landbouwgrond is in Nederland te duur om er uitsluitend ‘natuur’ op te verbouwen.Op ons bedrijf hebben we dit jaar 5 ha grasland met uitgestelde maaidatum – 15 juni – voor de weidevogels. Eind maart zijn deze graslanden bemest met ruige mest.

Het wil alleen niet zeggen dat weidevogels ook in voor hun bestemde weilanden gaan nestelen. Kieviten nestelen op ons bedrijf bij voorkeur op bouwland.Wij zijn geen vogelaars, we kunnen niet zonder onze nestmarkeerders. De mannen hebben bij een van de kievitsnesten een bewegingscamera geplaatst om te kijken naar eventuele predators.Mensen die vinden dat er (te) weinig weidevogels zijn door de landbouw, raad ik aan om nestmarkeerder te worden: het is zo makkelijk roepen vanaf de zijlijn. Vanmorgen zag ik de eerste jonge kievit – net uit het ei – in een van de gemarkeerde nesten. Hier doen we het allemaal voor.


5 reacties

Bewegingscamera

Omdat de kievitsnesten waren gepredeerd, hebben de weidevogeltellers op een ander perceel een bewegingscamera bij een kievitsnest geplaatst.bewegingscamera 2016Vorig jaar hebben ze dat ook gedaan, ik weet niet wat toen het resultaat was.bewegingscamera bij kievitsnest (2)bewegingscamera kievitsnest (1)Dit jaar kreeg ik beelden van de mannen toegestuurd, waarvoor mijn dank!bewegingscamera bij kievitsnest (2)’s Nachts vorst aan de grond.bewegingscamera bij kievitsnest (3)bewegingscamera bij kievitsnest (1)Dit nest is niet gepredeerd. Het maïsland is inmiddels bewerkt, het maïszaad is gezaaid. meneer de boer vond twee nesten van de wulp: één in het maïsland, waar de loonwerkers afgelopen week netjes omheen hebben gewerkt – met bemesten, ploegen, zaaien – , en één in het grasland. Mooi hè. Ook dit nest houden we in de gaten, en we zullen – indien nodig – er omheen maaien.eieren wulp 2016


9 reacties

Predatie

Anderhalve week geleden zag ik de weidevogelnesttellers voor het eerst dit seizoen. Het was eigenlijk hun derde telweek. De eerste twee keer waren de weersomstandigheden slecht, daarom hadden ze het tellen uitgesteld. Het was deze keer maar een klein groepje, ik nodigde ze uit voor koffie. Wel bijzonder: de tellers zijn allemaal van boerenafkomst. Ze zoeken overigens alleen op bouwland, omdat ‘hier de kieviten niet nestelen op grasland’. Ik ontken niet dat de teruggang aan weidevogels ook deels wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen in de landbouw. Er zijn alleen meerdere oorzaken. In onze omgeving hebben we veel last van predatie. Vorig jaar waren van de gevonden nesten veel gepredeerd. Er zijn natuurlijk veel meer nesten dan de nesttellers vinden, zij zoeken maar op een paar percelen. Het is gewoon geen doen om alle percelen te controleren op nesten. Laat in het weidevogelseizoen 2015 hebben ze een bewegingscamera bij ons op het maïsland gezet, om te achterhalen wie de predator is. Ik heb het er niet met de mannen over gehad of ze bewegingsbeelden hadden van vorig jaar.bewegingscamera bij kievitsnest (2)bewegingscamera kievitsnest (1)Ze hadden nu twee kievitsnesten gevonden met elk vier eieren. Vorige week ben ik voorzichtig gaan kijken.IMG_3316Ik vond twee lege nesten, gepredeerd…. 😦IMG_3321IMG_3320Gistermiddag zat ik een tijd naar de mooie wolkenluchten te kijken vanuit de kamer – ik heb uitzicht op dit maïsland. Toen viel het me op hoeveel kraaien af en aan vlogen, laag over de grond van dit maïsland. De weidevogels krijgen zo geen rust. Kraaien: jagers zijn het! Dit jaar is in Drenthe een nieuwe subsidieregeling om de kievit extra te beschermen: in mijn beleving is het dweilen met de kraan open… .


10 reacties

Maïs 2015

29 april hebben we maïs laten zaaien. De medewerker van het loonwerkbedrijf had net een nieuwe trekker en hij zaaide op GPS. Ik ben een paar rondjes meegereden: wat een uitvinding is zaaien op GPS – precisielandbouw!IMG_2058 1Links en rechts van de zaaicombinatie zie je markeerstokjes, daar lagen kievitsnesten.IMG_2061De maïsgroei kwam dit jaar heel laat op gang, het was veel en veel te koud. Op 12 juni stond de maïs er nog miezerig bij:IMG_2405Het kwam uiteindelijk wel goed. Dit is de maïs op 30 augustus:SAM_2812Vandaag is de maïs gehakseld – een dag eerder dan vorig jaar. Vanmorgen om kwart voor zeven kwamen de loonwerkers en om vijf uur vanmiddag zat het in de bult.SAM_3349SAM_3342Nu hebben we weer een weids uitzicht over de ‘voortuin’.SAM_3362Er moet een groenbemester op het maïsland en de laatste sloten moeten nog schoongemaakt en dan zit het landwerk er voor dit jaar weer op.


7 reacties

Nestvlieder

Vorige week wilde ik een markering bij een kievitsnest weghalen, het was echter te nat. De grond is nog steeds vrij nat, maar nu kon ik het nest met markering bereiken zonder in de modder weg te zakken. Een aantal kieviten vloog ongerust om me heen. In het gemarkeerde nest zag ik een jonge kievit.pulletje kievit mei 2014Een kievit is een nestvlieder. Zodra het kan, verlaat een pas uit het ei gekropen kievit het nest. Ik keek om me heen en zag in de volgende rij aardappelen nog een klein pulletje. Mooie schutkleuren, het kleine ding valt bijna niet op. Het kleintje was gewaarschuwd door het ouderpaar, en zat verscholen onder een aardappelplant.pulletje kievit mei 2014 (1)pulletje kievit mei 2014 (2)Vorig jaar heb ik van de weidevogelbeheerders geleerd: als je een kievitsnest vindt, groot kans dat er in de buurt meer nesten liggen. De ouderparen kunnen elkaar zo helpen bij het verjagen van roofvogels. Dat laatste verzin ik zelf, maar ik zie regelmatig meerdere kieviten op een indringer (vooral kraaiachtigen) jagen. Iets verderop lag een nest met 1 ei.kievitsnest met 1 eiWaarschijnlijk waren er meer pulletjes, daar heb ik niet naar gezocht. Ik wilde niet meer onrust veroorzaken dan nodig was.


8 reacties

Succesvol

nestmarkeerdersIn het weidevogelseizoen komen de nestmarkeerders 1 x in de week, totaal een keer of vijf. Ze markeren de nesten op bouwland en niet op grasland.kievit 2014 Vorig jaar controleerden ze meer percelen dan dit jaar. Toen was van alle nesten die ze vonden slechts 1(!) uitgebroed, de rest was gepredeerd. Afgelopen week was een van de laatste keren, ze vonden nog een scholeksternest en 16 kievitseieren waren succesvol uitgebroed. Daar doen we het voor. Jonge (weide)vogels blijven natuurlijk kwetsbaar als prooi. Jonge kievit:pulletje kievit 2014 (2)Jonge wulp:wulpJonge scholeksters:scholekstersNaast nestmarkeren – op vrijwillige basis, geen legselvergoeding – hebben we op ons bedrijf vijf hectare grasland in agrarisch natuurbeheer (SNL) liggen, met uitgestelde maaidatum 15 juni (1 hectare) en 1 juli (4 hectare). Zo proberen we een bijdrage te leveren aan het behoud van weidevogels – grutto, wulp, kievit, veldleeuwerik etc..


7 reacties

Pulletje

kievit 2014Ook dit jaar zijn op ons land weidevogelnesten gemarkeerd, hoofdzakelijk kieviten.kievit 2014 (1)Ik heb er iets mijn vraagtekens bij, omdat de weidevogelbeheerders alleen op bouwland markeren, en iedereen is momenteel druk aan het werk op bouwland met mesten, cultiveren, ploegen, aardappels poten etc.. Vanmorgen nam ik een kijkje bij de gemarkeerde nesten op het bouwland, het viel me mee. De medewerker van ons loonwerkbedrijf had netjes om de meeste nesten heen gewerkt. Ik zag dat de eieren van een van de nesten op uitkomen stond. Toen ik vanmiddag weer even ging kijken, lag het eerste pulletje te drogen in de zon. Mooi hè?!!pulletje kievit 2014 (2)Ik hoop dat het dit jaar iets beter gaat met de nesten dan vorig jaar. Vorig jaar zijn de meeste gemarkeerde nesten gepredeerd – door kraaiachtigen, vos??


6 reacties

Koninginnedag 2013

De laatste Koninginnedag. Wat je ook van een monarchie of ons koningshuis mag denken, het was vandaag een historische dag.DSC05924Troonswisseling of niet, het werk op de boerderij gaat gewoon door. Vanmorgen is maïs gezaaid.maïszaaienEerder deze week vond ik een kievitsnest met 4 eieren, dat nest heb ik vandaag gemarkeerd en ik vond een tweede nest met 4 eieren. Verschillende gemarkeerde nesten waren leeggeroofd.kievitsnestVan het feestgedruis kreeg ik vandaag niet veel mee. Het enige oranje wat ik zag was van een kleine vuurvlinder.kleine vuurvlinderEn het oranjetipje vliegt weer rond – altijd rond Koninginnedag. Dit is een vrouwtje, de mooie oranje tipjes op de vleugels ontbreken bij haar.oranjetipjeEerder deze week zag ik een landkaartje in voorjaarstenue. Toch nog iets oranje op mijn weblog.landkaartje


7 reacties

Weerbeeld 28 april 2013

Het heeft vannacht gevroren. Als ik ’s morgens dit zie,28042013denk ik wel eens: waarom sta ik niet wat eerder op, zodat ik door de weilanden kan struinen voor ik aan het werk ga. Want zodra de zon meer kracht heeft, is deze sfeer verdwenen. Later op de dag dan maar door de velden. We verbouwen dit jaar gerst = eigen krachtvoer. Het komt mooi op. gerstNiet eerder vond ik zelf een kievitsnest en tadaa!: een ‘broedsje‘ (het Friese woord voor een nest met 4 kievitseieren).broedsjeDe verhaallijn Weidevogelbescherming krijgt nog een vervolg – ik moet nog wat opnames van vorig jaar opzoeken. Ik kan nu al wel verklappen dat het positief eindigt :-D.