Over koetjes en kalfjes


9 reacties

Landschapspijn

Mensen die lijden aan ‘landschapspijn‘ raad ik aan om een bezoek te brengen aan het platteland. De pinkster- en paardenbloemen bloeien momenteel volop.Overal kruidenrijke graslanden. Of krijgt dit het stempel ‘monocultuur van pinksterbloemen’?Het landschap is veranderd in de loop der jaren en blijft veranderen – o.a. door de aanleg van nieuwe woonwijken en industriegebieden, aanleg van wegen, plaatsen van windmolens/zonneparken en ook door de schaalvergroting in de landbouw. Landbouwgrond is in Nederland te duur om er uitsluitend ‘natuur’ op te verbouwen.Op ons bedrijf hebben we dit jaar 5 ha grasland met uitgestelde maaidatum – 15 juni – voor de weidevogels. Eind maart zijn deze graslanden bemest met ruige mest.

Het wil alleen niet zeggen dat weidevogels ook in voor hun bestemde weilanden gaan nestelen. Kieviten nestelen op ons bedrijf bij voorkeur op bouwland.Wij zijn geen vogelaars, we kunnen niet zonder onze nestmarkeerders. De mannen hebben bij een van de kievitsnesten een bewegingscamera geplaatst om te kijken naar eventuele predators.Mensen die vinden dat er (te) weinig weidevogels zijn door de landbouw, raad ik aan om nestmarkeerder te worden: het is zo makkelijk roepen vanaf de zijlijn. Vanmorgen zag ik de eerste jonge kievit – net uit het ei – in een van de gemarkeerde nesten. Hier doen we het allemaal voor.

Advertenties


7 reacties

Rondje langs de sloot

Ze waren me niet opgevallen. Ze hadden mij wel gezien en renden weg. Hun spiegels – de witte vlek op de achterkant – verrieden hun aanwezigheid.IMG_2964IMG_2966Na de maïsoogst had ik de reeën nog niet weer gezien. Het zijn er zes.IMG_2978Ze liepen aan de andere kant van de beek. Vanuit de beek klonk het hoge gefluit van smienten (een eendensoort).IMG_2969Het was lekker weer, een beetje heiig.IMG_2973IMG_2972Door het zachte weer bloeit er nog van alles: boterbloemen en kamille.IMG_2976IMG_2988Er is tijd wel wat te zien tijdens een rondje langs de sloot.


9 reacties

Ra ra

Pas geleden las ik – ik weet niet meer waar ik het las – dat er deze herfst weinig paddenstoelen waren, omdat het te droog en te warm was. Vorige week zag ik verse vliegenzwammen:vliegenzwam 1en eekhoorntjesbrood:eekhoorntjesbroodDiezelfde dag zag ik madeliefjes in de berm:SAM_3609Verderop in de berm bloeide fluitenkruid:fluitenkruidVanmiddag zag ik een zwerm kieviten rondjes draaien, in tegenlicht net dwarrelende zilverpapiertjes:kieviten in novemberRa ra, in welk seizoen leven we vandaag? Seizoenen onderscheiden zich niet veel meer van elkaar.
Vorige week zag ik een geel bloeiend veld met groenbemester (mosterdzaad??) – ik had geen tijd om er een foto van te maken. Vandaag kwam de herkansing, de felle gele kleur was niet meer zo uitbundig. Op de achtergrond een van de twee molens van het dorp – De Bente.groenbemesterVandaag zag ik weer een verse vliegenzwam.vliegenzwamTerwijl ik bezig was de paddenstoel te fotograferen, kwamen er twee wandelaars aan. Ze zagen wat ik deed, we raakten aan de praat. Ze waren een weekje met vakantie bij de buren. Ze kwamen uit Huussen. Ik schatte ze in als vitale zeventigers. De man vertelde dat zijn opa vroeger handelde in brandstoffen en dat hij als kind een keer was mee geweest om turf te halen uit Klazinaveen. Zo’n opmerking vind ik zo bijzonder: turfsteken in deze omgeving is helemaal nog niet zo heel lang geleden… .


9 reacties

Fluitenkruid

Massaal bloeiend fluitenkruid vind ik mooi om naar te kijken. Het is decoratief in het landschap en het ruikt zacht zoet bovendien. Het bloeit bij ons aan het eind van ons land aan een brede afwateringssloot. Gistermiddag was het licht bewolkt, dan krijg je een mooie lichtval op het landschap. Aan de overkant van de sloot liepen drie reeën en een bokje.fluitenkruid 2014 (1)fluitenkruid 2014 (2)fluitenkruid 2014 (3)fluitenkruid 2014


9 reacties

Kievitsbloemen

Afgelopen week ben ik op uitnodiging met een bevriende melkveehouder naar zijn kruidenrijk grasland geweest.kievitsbloemHij huurt deze bloemrijke weilanden. Het gebied staat bekend om de kievitsbloemen. De kievitsbloem (Fritillaria meleagris) is een beschermde plant en komt op een paar plaatsen voor: langs de Loire in Frankrijk, in het Zuid-Hollandse veenweidegebied en op verschillende plaatsen rond Zwolle en Hasselt. Ik voelde me als een kind in een speelgoedwinkel, ik kwam ogen te kort. Ik kan me uren vermaken in zo’n gebied. Ik ben jammer genoeg geen vogelaar, maar ik hoorde ook heel veel vogelgeluiden. Elders op internet was ik de kievitsbloem al weken tegengekomen, ik verwachtte dat ze bijna uitgebloeid zouden zijn, maar niets was minder waar: ze bloeiden volop!kievitsbloem (1)De kievitsbloem (Fritillaria meleagris) is een bolgewas uit de leliefamilie. De verspreiding van de wilde kievitsbloem gaat via de relatief grote zaden. Het zaad drijft over het water en verspreidt zich zo. Dit is ook de reden dat het belangrijk is dat het groeigebied jaarlijks of in ieder geval om de paar jaar overstroomt. De kievitsbloem doet er acht jaren over om in bloei te komen. Dat maakt de plant ook kwetsbaar.” (Via).
De kievitsbloem in knop:kievitsbloem (2)En bloeiend:kievitsbloem (6) kievitsbloem (3)De paarse is het meest voorkomend, heel af en toe zie je een witte variant, zonder het typische blokpatroon op de bloemblaadjes:kievitsbloem (5)De grond wordt niet bemest en het grasland maaien mag vanaf 15 juni (hooi). Hierdoor ontstaat verschraling van de grond en kan – o.a. – de kievitsbloem goed standhouden. Veel natuurliefhebbers zouden willen dat alle graslanden in Nederland er zo uit zouden zien, maar we kunnen de tijd en de melkveehouderij niet vijftig jaar – of meer – terugdraaien. Je haalt veel minder voer en met een veel lagere voederwaarde van zulke weilanden dan wat je in de huidige melkveehouderij nodig hebt. Daarmee wil ik niet zeggen dat je deze weilanden niet moet behouden, het zijn parels in het landschap. W.S.: ook langs deze weg duizendmaal dank dat ik al dit moois met eigen ogen mocht zien (ik kende de kievitsbloem alleen van plaatjes)! En met een laatste paarse kievitsbloem als uitsmijter wens ik iedereen plezierige paasdagen.kievitsbloem (4)