Over koetjes en kalfjes


11 reacties

Rust

meneer de boer was eerder deze week op pad en hij had een camera mee. Onderweg kwam hij elders in Drenthe deze kudde roodbonte koeien tegen.SAM_2105De koeien lagen te rusten en genoten van de lentezon. Altijd een mooi gezicht zo’n rustende groep koeien.SAM_2107

Advertentie


10 reacties

Routewijziging

Vanmorgen nam ik de toeristische route naar het dorp. Deze fiets-/wandelroute loopt langs de beek. Ik was er een paar maanden niet langsgekomen, want onder natte omstandigheden is het pad heel slecht begaanbaar – ik noem het hier altijd ‘apengrond’. Dat is te zien aan de diepe sporen naast het schelpenpad.Pieterpad (4)Je kijkt vanaf hier over het ruimtelijke weidevogelgebied Drostendiep – vernoemd naar de beek.Pieterpad (5)Ik kwam langs het kunstwerk op het platteland en op de terugweg zag ik de markering aan de boom. Zou het Pieterpad hier nu langsgaan?Pieterpad (2)Pieterpad (3)Toevallig kwamen er net twee pieterpadwandelaars aan, ook zij zagen deze markering. We raakten aan de praat, ze kwamen uit de omgeving van Rotterdam. Ze hadden al een stuk van de noordelijke en zuidelijke route gelopen, nu waren ze bezig met het tussenstuk van het Pieterpad. Ik wenste ze een goede voortzetting. Aan het eind van het pad zag ik dat het inderdaad een routewijziging is van het Pieterpad – in droge periodes zeker een mooie route door de weilanden en langs de beek.Pieterpad (1)


8 reacties

Weidevogelgebied Drostendiep

Hé, spiksplinternieuwe bordjes!SAM_1956Tijd voor een blog over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van weidevogelbeheer.weidevogelgebied DrostendiepWeidevogelgebied Drostendiep ligt in Z-O-Drenthe. Het zijn drie clusters die van elkaar zijn gescheiden door de N34 en de A37. Het is het enige overgebleven weidevogelgebied – er waren vijf gebieden – waar de provincie Drenthe nog geld in wil steken, omdat het weidevogelbeheer in dit gebied succesvol is – Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2016 – focus komt te liggen op akkervogels. Ons melkveebedrijf ligt in dit weidevogelgebied en wij doen een aantal jaren mee aan weidevogelbeheer. Alle denkbare weidevogels komen hier voor: grutto, wulp, kievit, scholekster, tureluur en de kleinere soorten veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel, patrijs etc.. Vrijwilligers markeren nesten. Ze volgen de nesten gedurende een aantal weken.nestmarkeerderskievit-2014En een aantal percelen grasland maaien we later – 15 juni en 1 juli – mozaïekbeheer.IMG_0069 Het weidevogelbeheer werd voorheen gecoördineerd door Landschapsbeheer Drenthe. Wil je voor subsidie agrarisch natuurbeheer in aanmerking komen, dan móet je je nu aansluiten bij een collectief, in ons geval ANV Drenthe. Dat ging in ons gebied met enig gemor gepaard, want de gebiedscoördinator van Landschapsbeheer Drenthe deed in het hele verhaal niet mee, terwijl hij voor een groot deel voor het succes van dit weidevogelgebied verantwoordelijk is. Hij weet boeren en vrijwilligers enthousiast te maken. Gelukkig is het uiteindelijk allemaal goedgekomen. Waarom is het zo’n mooi gebied voor weidevogels? Het is een open gebied, op sommige plekken extensief beheerd (lage grond). Er zijn een aantal plas-drasgebieden gemaakt. Nu moet ik er bij vertellen dat deze plas-drasgebieden (hierop krijg je de hoogste subsidie) liggen op graslanden van agrariërs, die geen hoofdinkomen meer uit de melkveehouderij hebben.SAM_2058

We hebben in onze directe omgeving veel overlast van kraaiachtigen. Zo zag ik vorige week op korte afstand allemaal kraaiachtigen nestelen in de bomen. Dat doet voor een groot deel alle inspanningen om weidevogels te beschermen teniet :-(.IMG_0075Volgende week dinsdag beginnen de vrijwilligers weer met het markeren van nesten, en we hopen op een succesvol weidevogelseizoen.IMG_1948


11 reacties

Vuurgoudhaan(tje)

Er zat een piepklein vogeltje in de heg. Ik had geen idee wat voor soort het was, een zwarte streep op het kopje viel me op. De camera er maar eens bij gehaald, daarmee zag ik een geel kuifje op de kop. Een goudhaan(tje)? Nee geen goudhaan(tje), maar een vuurgoudhaan(tje)/Regulus ignacapillus. Ik heb het vogeltje hier niet eerder waargenomen. De foto’s zijn niet geweldig, ik ben er wel erg blij mee.vuurgoudhaantje (1)vuurgoudhaantje (2)vuurgoudhaantje (3)