Over koetjes en kalfjes


9 reacties

Dislokatie lebmaag

Waarom doen wij droogstaande koeien naar buiten? Onder andere om onderstaand probleem te voorkomen.
De koe is een herkauwer. Ze heeft vier magen: de pens, de netmaag, de boekmaag en de lebmaag. De spijsvertering van een koe is een heel ingewikkeld proces. Hoe het precies werkt, is hier te lezen. Je kunt je voorstellen dat bij een hoogdrachtige koe het kalf in de koeienbuik veel ruimte inneemt. De organen komen in de verdrukking. Om er voor te zorgen dat het magenstelsel goed blijft functioneren, is het goed dat een hoogdrachtige koe veel beweegt. Hierdoor krijgt ze honger en blijft ze eten. Eet ze vlak voor de geboorte te weinig, dan kan dislokatie van de lebmaag ontstaan. Na de geboorte van een kalf ontstaat er veel ruimte in de buik en dan kan de lebmaag ‘aan de wandel’ gaan. De lebmaag kan aan de linker kant gaan zitten, dat kan opgelost worden door de koe over de rug te draaien om zo de lebmaag weer in de juiste stand te krijgen. Als de lebmaag aan de rechter kant gaat zitten, is een operatie noodzakelijk. Dat was ook het geval bij onze koe van afgelopen zaterdag.

Lebmaagoperatie: eerst wordt de huid geschoren, schoongemaakt, ontsmet.

Schoonmaken

Daarna wordt de omgeving van de snijwond plaatstelijk verdoofd.

Plaatselijke_verdoving

De huid en buikvlies wordt losgesneden.

Buikwand_lossnijden

Wondopening

De dierenarts gaat met de arm tot aan de oksel de buik binnen en legt zo de lebmaag weer goed.

Tot_aan_de_oksel

De lebmaag wordt vastgezet, zodat deze op de juiste plek blijft liggen.

Lebmaag_vastzetten

En daarna wordt de wond weer met draad gehecht.

Dichtnaaien

Na_de_operatie

Zaterdagavond begon de koe gelukkig weer hooi te eten

Koe_eet_hooi

en gisteren stond ze te herkauwen: dat is altijd een goed teken. De spijsvertering komt zo weer langzaam opgang. Het lijkt er op dat ze de operatie goed heeft doorstaan.